Svetilka v parku Tivoli. Foto: Rok Omahen
Svetilka v parku Tivoli. Foto: Rok Omahen

Nove stavbe, mostovi in ceste, pa tudi kanalizacija, ki se je gradila, so pripomogli k izboljšanju življenjskega standarda v Ljubljani. V seriji Poletje 1931 si bomo ogledali nekaj gradbenih projektov, ki so bili dokončani ali pa so bili v zaključni fazi v tistem času. V današnjem prispevku nas čaka sprehod po ljubljanskem parku Tivoli, ki je poleti 1931 dobival novo podobo. Vsi pa seveda niso bili zadovoljni s tem.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših pa tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih ter zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik »Jutra«), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Tivoli. Foto: Rok Omahen
Tivoli. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Ljubljana postaja moderno mesto
V prispevku Moderna Ljubljana je časopis Slovenec objavil dve novici; prvo z naslovom Novi svetilniki v Tivoliju si bomo ogledali v današnjem prispevku, drugo, ki je imela naslov Zazidana Aleksandrova cesta in je govorila o gradnji na današnji Cankarjevi cesti v središču mesta, pa v enem od naslednjih prisanj.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Besedilo v današnjem prispevku je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenec, 10. julija 1931: "Po dolgotrajnem kopanju in cincanju se končno vendarle približuje tivolski nasad in široka cesta svojemu definitivnemu stanju. Drevored, s katerega so podrli vse kostanje na jezo mnogih tistih, ki so se hodili senčit pod njih gosto senco, je dobil svojo končno obliko. Od Bleiweisove ceste se vleče izredno široka splanirana cesta skozi ozki železniški prehod in se nalahko dviga proti vodometu, ki je še ves v senci košatih kostanjev. Cesta je obrobljena z močnimi robniki iz umetnega kamna, na obe strani pa se po zelenih nasadih pestro prelivajo lepo nasajene skupine najrazličnejšega cvetja. Dočim so doslej vso ogromno cesto razsvetljevale borne stare svetiljke na plin, so v sredo drevoreda postavili sedaj lepe svetilnike iz umetnega kamna, ki so izdelani po načrtu profesorja arh. Plečnika. Svetilnik ima za temelj precej veliko, lepo izdelano kocko iz umetnega kamna, na kateri stoji steber, ki se zaključuje z lepo glavo."

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

"Na vrhu stebrove glave pa je pritrjena skoraj okrogla steklena buča, v kateri stoji pokončna električna žarnica. Ti svetilniki bodo povsem spremenili zunanjost sedanjega nasada in bo sprehod ob večernih urah res estetski užitek. Razumljivo je seveda, da bodo stare svetiljke na plin, ki stoje sedaj še med novimi svetilniki, potem odstranili, kakor hitro bodo novi svetilniki povsem izdelani. Od železniškega prehoda pa do konca široke avenije stoji 16 svetilnikov, od železniškega prehoda nazaj proti Bleiweisovi cesti pa stojijo v dveh vrstah, vendar jih je vseh skupaj samo šest. Prav tako pa stojita ob zaključku široke avenije zopet dva svetilnika na vsaki strani."

Rok Omahen je dokumentalist raziskovalec iz TV-arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si