V Trenti se je začela štiridnevna akcija
V Trenti se je začela štiridnevna akcija "Z vesli proti jezovom", v kateri bodo preveslali Sočo od izvira do izliva. Foto: Jan Pirnat
false
Prav Soča je primer, kako je civilna iniciativa v preteklosti že ustavila projektiranje novih jezov, tako da je zgornji tok reke res še divji in neoskrunjen. Foto: Jan Pirnat
false
Hidroenergija ni zelena energija, so poudarili na novinarski konferenci. Foto: Jan Pirnat
false
Trideset kajakašev se je podalo v 'mlado Sočo'. Foto: Jan Pirnat

"Z našo akcijo želimo ljudem odpreti oči in jim po(do)kazati, da hidroenergije ni zelena energija! Mnogokrat hidroenergetski lobiji v rekah vidijo le energetski potencial in sebično priložnost za velike posle," je ob izviru Soče ob začetku štiridnevnega veslanja poudaril Rok Rozman, idejni vodja akcije Balkan Rivers Tour. Namen kampanje je torej opozoriti ljudi na škodljive posledice, ki jih povzročajo jezovi na rekah. S temi ovirami se bodo spoprijeli tudi kajakaši, saj bodo morali med štiridnevnim veslanjem po smaragdni Soči od izvira pod Vršičem pa vse do italijanske Isola della Cona, naravnega rezervata, kjer Soča konča svojo pot, zaobiti kar sedem jezov. Kajakaši bodo med spustom s fotografijami in videi dokumentirali tudi drastično spremembo, ki jo doživi reka pred jezom in po njem.

Bovški župan podprl akcijo
Prav Soča je primer, kako je civilna iniciativa v preteklosti že ustavila projektiranje novih jezov, tako da je zgornji tok reke res še divji in neoskrunjen. Tam je turizem alternativa energetskemu izkoriščanju. Povsem drugače je od srednjega toka reke pa do izliva. Starta ekološke ozaveščajoče akcije, ki se je začela s simbolnim skokom v Sočo v Velikih koritih v Trenti, se je udeležil tudi bovški župan Valter Mlekuž, ki je kritičen do nadaljnjega izkoriščanja mlade Soče: "Vem, da hidroenergetski apetiti obstajajo za reko Učjo. Toda jaz zagovarjam ljudi, ki so proti temu. Mislim, da je naša alternativa turizem, ne pa hidroenergija! V naši občini imamo štiri hidroelektrarne na pritokih: pretočna mala hidroelektrarna Krajcarca v Trenti, pretočni mali hidroelektrarni Loška Koritnica in Plužna z akumulacijskima jezeroma brez zajezitev in pretočna mala hidroelektrarna Možnica. Vse so lepo umeščene v prostor. Na reki Soči pa jih v naši občini ni, niti niso predvidene in bo tako tudi ostalo. Pobudo za gradnjo hidroelektrarne na reki Učji so krajani Žage protestno zavrnili, kot župan pa sem dolžan zaščititi mnenja in interese lokalnega prebivalstva."

Alternativa – sonaravni turizem
"Dolina Soče ima zelo jasen položaj na turističnem trgu – smo prepričljivo vodilna destinacija na področju dejavnosti v naravi. Prav reka Soča je bila in ostaja hrbtenica naše ponudbe, saj so ribolov, kajak in rafting osnova našega outdoor turizma. Soča je zakladnica doživetij za vse občudovalce, rast turizma v zadnjih letih pa dokazuje, da domačinom, ob primernem spoštovanju, zagotavlja tudi vir zaslužka in boljšo kakovost življenja," je ob začetku akcije v Trenti poudaril tudi Janko Humar, direktor LTO-ja Bovec.

Iniciativo so podprli tudi v Triglavskem narodnem parku, kjer vodnim virom dajejo velik pomen, reke znotraj varstvenega območja pa se ohranjajo v naravnem stanju. "Triglavski narodni park si je za rdečo nit ozaveščanja v letih 2016 in 2017 izbral vodni krog z vso njegovo kompleksnostjo in raznolikostjo, ki omogoča pogoje za neverjetno biotsko pestrost in različne človeške dejavnosti. Fenomen vode predstavljamo skozi strokovna predavanja, likovne razstave, delavnice ter parkovne poti, ki večinoma potekajo ob vodah: Tolminki, Mostnici TB in Soči," je povedala Ana Marija Kunstelj iz Triglavskega narodnega parka.

Boj tudi za druge alpske reke
WWF Adria, svetovna organizacija za varstvo narave, si za ohranitev Soče in njenih pritokov prizadeva že pet let, lani pa so svoje delovanje razširili na vse alpske reke v Sloveniji, tudi zgornji tok Save in Savinjo. "Namen programa je ohranitev zadnjih odsekov prosto tekočih rek, ki so v Alpah postale prava redkost in jih je ostalo le še okoli 10 odstotkov. Varstvo naravnih vrednot in biotske pestrosti na povirju in v zgornjem toku alpskih rek in tudi pritokov je izjemnega pomena. Ohranjeni reke in potoki so neprecenljiva primerjalna prednost in dobrobit za rečne ekosisteme, naravi prijazen turizem vključno z ribištvom in kajakaštvom. Te dobrobiti daleč presegajo interese hidroenergetike. Balkan Rivers Tour je kampanja od Alp do južnih Dinaridov, s katero želimo opozoriti na grožnje našim rekam in poudariti pomen naravnih rek in vseh ekosistemskih uslug, ki nam jih ponujajo, od zagotavljanja pitne vode do turizma, rekreacije in ribolova," je ob začetku štiridnevne akcije poudaril Martin Šolar, direktor WWF-ja Adria.

Trideset kajakašev od izvira do izliva
Trideset kajakašev se je zjutraj torej podalo v 'mlado Sočo'. Upoštevajoč varstveni režim Triglavskega narodnega parka so prve zaveslaje naredili pod Velikimi koriti pri sotočju Soče z Lepenco. Med veslanjem po Soči bodo organizirali tudi različne dogodke - od čistilne akcije rek, pohodov ob Soči, okrogle mize o gradnji jezov v Posočju, koncertov in filmskih večerov. Celoten program dogajanja lahko spremljate na: http://www.balkanriverstour.com/ in družbenih omrežjih Balkan Rivers Tour.

V nedeljo bodo kajakaši akcijo sklenili v Italiji na izlivu reke Soče v morje pri naravnem rezervatu Isola della Cona, kjer bo organiziran voden izlet opazovanja ptic v naravnem rezervatu. Organizirano bo tudi srečanje z Mito Drius, predstavnico civilne iniciative Salviamo l'Isonzo, ki se zavzema za bolj usklajeno upravljanje reke Soče in rešitev težav hydropeakinga, ki ga povzročajo elektrarne na slovenski strani, in čezmernega odvzema vode iz reke za potrebe namakanja, zaradi katerega v poletnih mesecih Soča presahne, še preden priteče do morja.