"Odlagališče se je že zavarovalo, izvaja se tudi monitoring, v pripravi pa je načrt za sanacijo, ki bo končana leta 2021," je ob obisku Rakovnika dejal minister Zajc. Foto: BoBo

Glede sanacije zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik, na katerem je nekdanja Industrija usnja Vrhnika odlagala usnjarske odpadke, njegovo upravljanje in sanacijo pa je okoljsko ministrstvo zaupalo Infri, je minister za okolje Simon Zajc dejal, da gre za še eno odlagališče, katerega sanacija bo padla na državna pleča. Koliko bo vse skupaj stalo in kakšne ukrepe bodo morali izvesti, še ne vedo oz. bodo prihodnje leto ocenili po analizi tamkajšnjega izcedka.

Kot je napovedal minister, bo sanacija potekala več let. Začeli so jo s prečrpavanjem in odvažanjem odpadne vode ter odlagališče zavarovali. Nadzor in spremljanje talne in izcedne vode, ki so ga že začeli, bodo prihodnje leto nadaljevali, na podlagi ugotovitev pa bodo izdelali sanacijski načrt in leta 2021 začeli sanacijo, je ob obisku območja odlagališča pojasnil minister.

Glede nadaljevanja gradnje protipoplavne zaščite na Brežiškem bo po ministrovih besedah več znanega po novem letu. Foto: BoBo
Glede nadaljevanja gradnje protipoplavne zaščite na Brežiškem bo po ministrovih besedah več znanega po novem letu. Foto: BoBo

Vojko Sotošek, direktor Infre, ki je odlagališče Rakovnik avgusta letos dobila v 20-letno upravljanje, je dodal, da nameravajo sanacijo končati leta 2022. Območje so sicer že zaščitili oz. ga ogradili, naročili so nadzor in spremljanje talne ter izcedne vode, izidi pa jim bodo prihodnje leto omogočili začetek postopkov projektiranja za ureditev in sanacijo Rakovnika. Operativno jo nameravajo začeti leta 2021, je še potrdil Sotošek.

Infra je septembra pripravila letni program zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik in začela z naročili del. Izbrala je izvajalca gradbenih del za zavarovanje odlagališča ter za nadzor tamkajšnjih talnih in izcednih voda izbrala Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora. Infra je pripravila tudi naročilo za izpraznitev bazena izcedne vode, ki jo je treba odpeljati na ustrezno čiščenje.

Vprašanje protipoplavne varnosti

Glede gradnje protipoplavne zaščite na Brežiškem, ki jo Infra ureja ob gradnji spodnjesavskih hidroelektrarn in je zaradi vrnitve okoljevarstvenega soglasja za gradnjo hidroelektrarne Mokrice v postopek in dodelavo zastala, je Zajc povedal, da postopki za izdajo tega soglasja še tečejo. Kdaj bi lahko bilo izdano, si ni upal napovedati. Več bo po njegovih besedah znanega prihodnje leto.

Sicer pa bodo protipoplavno varnost na omenjenem območju lahko v celoti zagotovili, ko bodo spodnjesavske hidroelektrarne dokončno zgrajene, je napovedal. Zatrdil je še, da bo Infra izvedla vsa načrtovana dela, ki jih še mora opraviti v okviru gradnje hidroelektrarne Brežice, predzadnje elektrarne v omenjeni spodnjesavski verigi.