Foto: Twitter/Janez Janša
Foto: Twitter/Janez Janša

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 v ospredje postavlja zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, je sporočil vladni urad za komuniciranje (Ukom).

Nosilec zakona je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada je v splošnem besedilo zakona potrdila že prejšnjo sredo, a je bil zakon nato še nekaj dni odprt za manjše popravke.

Podaljšano subvencioniranje čakanja na delo na domu

Zakonski predlog podaljšuje nekatere že znane ukrepe. Med ključnimi je podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo na domu za vse panoge do konca leta, pri čemer je minister za delo Janez Cigler Kralj pred tednom dni omenil, da zakonski predlog vsebuje tudi možnost podaljšanja do sredine 2021 z vladnim sklepom, če bo treba.

Je pa pri tem vlada predvidela zaostritev vstopnega pogoja. Trenutno je ta pogoj pri več kot 10-odstotnem upadu po novem pa vsaj 20-odstotni upad prometa glede na 2019. Prvotno je bila mišljena zaostritev na vsaj 30-odstotni padec, a je potem vlada to v zadnjih dneh nekoliko omilila.

Nadomestilo za karanteno

Za delodajalce se podaljšuje tudi možnost povračila nadomestila plače, ki jih je izplačal zaradi odsotnosti z dela zaradi odrejene karantene. Dodatno pa jih razbremenjujejo z možnostjo povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi varstva otroka, ki je v karanteni.

Predlog zakona za zaposlene podaljšuje ukrep 100-odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Od 1. septembra pa bo mogoče uveljavljati nadomestilo v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače za poln delovni čas v primeru odsotnosti z dela zaradi karantene otroka do vključno 5. razreda osnovne šole. V predlogu je, kot je prejšnji teden povedal minister, predvideno še povračilo 250 evrov samozaposlenim za čas karantene.

Sorodna novica Vladni ukrep za 5G: Akos bo teleoperaterjem lahko naložil varnostne zahteve

Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene

Za samozaposlene in mikropodjetja se s 1. oktobrom spet uvajata ukrep mesečnega temeljnega dohodka in delnega povračila izgube dohodka, ki je bil v veljavi v času razglašene epidemije. Cigler Kralj je prejšnji teden pojasnil, da gre za 1100 evrov, od tega je 700 evrov nadomestilo izgube prihodka in 400 evrov za plačilo prispevkov. Če država samozaposlenemu krije prispevke, bo tako ta temeljni dohodek 700 evrov.

Več sredstev za socialnozdravstvene zavode

S ciljem skrbi za ranljive skupine predlog zakona vključuje številne ukrepe, pomembne z vidika preprečevanja širjenja in omejevanja okužb. V domovih za starejše in pri drugih izvajalcih socialnovarstvenih storitev in zdravstvenih dejavnosti se omogoča začasna razporeditev zaposlenih, uvajajo se novi dodatki k plači.

Predlog tako ustvarja pravno podlago za začasno prerazporeditev zaposlenih, če pride do potrebe zaradi izbruha okužbe. Predvidena je uvedba dodatka za neposredno delo v sivih ali rdečih conah v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Za zagotavljanje finančne vzdržnosti domov za starejše se med drugim uvajata ukrepa financiranja zaščitne opreme za izvajanje ukrepov omejevanja okužbe in kritja stroška izpada prihodkov zaradi nezasedenih zmogljivosti.

Tri dni bolniškega dopusta brez potrdila

Na področju zdravstva se uvaja možnost izkoriščanja odsotnosti od dela do treh delovnih dni zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Minister je prejšnji teden dejal, da bo takšnih dni na leto največ devet. Poenostavlja se še postopek izdaje karantenske odločbe.

Med ključnimi ukrepi je tudi rešitev za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, in sicer tako, da se odpre možnost financiranja iz zdravstvene blagajne vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost, torej tudi zasebnim. To v delu javnosti buri duhove.

Na področju vzgoje in izobraževanja je med drugim zagotovljeno financiranje zaščitne opreme in sredstev za razkuženje prostorov, oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene, pravna podlaga za ureditev vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo idr.

Na področju infrastrukture se bo izvajalcem občasnih prevozov zagotovilo nadomestilo stroškov, ki so jih imeli od začetka epidemije do 11. maja, saj takrat niso mogli opravljati prevozov. Predvideno je tudi, da bodo lahko uveljavljali stroške za zaščitno opremo in razkuževanje vozil.

Prej iz zapora zaradi virusa

Na področju izvrševanja kazenskih sankcij je, sodeč iz besedila predloga iz prejšnjega tedna, predvidena možnost prekinitve prestajanje kazni zapora obsojencu, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa in če ne obstajajo varnostni zadržki. Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora pa bo lahko letos za preprečitev širjenja epidemije predčasno odpustil obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni, torej tri mesece prej kot po veljavni zakonodaji.

Ne nazadnje pa naj bi s sprejetjem zakona pristojnost za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po zakonu o nalezljivih boleznih podelili tudi policiji in občinskemu redarstvu in tako razbremenili zdravstveno inšpekcijo.

Financiranje zaščitne opreme in sredstev za razkuževanje v vzgoji in izobraževanju

Na področju vzgoje in izobraževanja je med drugim zagotovljeno financiranje zaščitne opreme in sredstev za razkuženje prostorov, oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene, pravna podlaga za ureditev vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo idr.