Vlada je s spremembo odloka zvišala zgornje meje dovoljenih odhodkov v letu 2019 za vse štiri javne blagajne, ki bodo lahko imele 20,61 milijarde evrov izdatkov (po veljavnem odloku 19,51 milijarde evrov), namesto 0,2-odstotnega pa bodo po novem ustvarile presežek v višini 0,4 odstotka BDP-ja. Foto: Reuters
Vlada je s spremembo odloka zvišala zgornje meje dovoljenih odhodkov v letu 2019 za vse štiri javne blagajne, ki bodo lahko imele 20,61 milijarde evrov izdatkov (po veljavnem odloku 19,51 milijarde evrov), namesto 0,2-odstotnega pa bodo po novem ustvarile presežek v višini 0,4 odstotka BDP-ja. Foto: Reuters

"Načrt je, da bomo dosegli proračunski presežek in zmanjšali javni dolg, za zmanjšanje strukturnega primanjkljaja pa bomo potrebovali kakšno leto več in za to izpeljali tudi kakšno reformo," je po seji vlade glede sprememb proračuna za leto 2019 povedal finančni minister Andrej Bertoncelj. V skladu z veljavnim odlokom je za prihodnje leto v državnem proračunu še dovoljen primanjklja v višini 0,6 odstotka BDP-ja. "To je ena od ključnih zavez, ki jih je sprejela koalicija, in sicer, da bo rebalans za leto 2019 izkazoval nominalni presežek," je dejal Bertoncelj.

Vlada je s spremembo odloka zvišala zgornje meje dovoljenih odhodkov v letu 2019 za vse štiri javne blagajne. Poleg državnega proračuna so to še pokojninska in zdravstvena blagajna ter proračuni občin. Vse štiri skupaj bodo lahko imele 20,61 milijarde evrov izdatkov (po veljavnem odloku 19,51 milijarde evrov), namesto 0,2-odstotnega pa bodo po novem ustvarile presežek za 0,4 odstotka BDP-ja.

Najvišji obseg izdatkov za občine za leto 2019 se z 2,17 milijarde evrov viša na 2,23 milijarde evrov, za pokojninsko blagajno se najvišji obseg izdatkov za leto 2019 niža s 5,60 milijarde evrov na 5,53 milijarde evrov, najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2019 pa se z 2,94 milijarde evrov viša na 3,05 milijarde evrov.

Oktobra je vlada v Bruselj poslala okvirni proračunski načrt, v katerem še ni predvidela marsikatere obveznosti, ki jo je medtem prevzela država. "Sklenili smo pogajanja z javnim sektorjem, se z občinami dogovorili glede povprečnin, dogovorjeni so bili redna in izredna uskladitev pokojnin ter letni dodatek za upokojence," je naštel Bertoncelj in dodal, da so vse to zdaj prikazali v spremenjenem osnutku proračunskega načrta.

Bertoncelj pričakuje, da se jim bo uspelo o rebalansu uskladiti v najkrajšem času. Potem ko je vlada določila zgornjo mejo proračunskih odhodkov v celoti, bo predvidoma že prihodnji teden določila tudi zgornje meje odhodkov tudi za posamezne proračunske uporabnike, predlog rebalansa pa naj bi nato potrjevala kmalu na začetku januarja. Glede usklajevanj z ministrstvi je Bertoncelj povedal, da jih čaka še nekaj dela, pri tem pa bo treba veliko strpnosti in razumevanja.

Spomnil je na še en cilj koalicije, to je zmanjševanje javnega dolga. Ta naj bi se prihodnje leto znižal s 70 odstotkov BDP-ja na 66,6 odstotka BDP-ja, je še povedal finančni minister.