Za Kucler Dolinarjevo so se v Novi Sloveniji odločili v zadnjem hipu, saj bo parlament o kandidatih za ministre glasoval še ta teden. Foto: RTV SLO
Za Kucler Dolinarjevo so se v Novi Sloveniji odločili v zadnjem hipu, saj bo parlament o kandidatih za ministre glasoval še ta teden. Foto: RTV SLO
Radovan Žerjav
Kandidata, ki ju je premier predlagal 5. septembra, bosta na zaslišanju odgovarjala na vprašanja članov matičnih odborov. Foto: RTV SLO
NSi izbral ministrico
Imenovanje dveh novih ministrov

Kucler Dolinarjevo tako čaka predstavitev v matičnem parlamentarnem odboru, kjer mora pridobiti soglasje večine članov odbora. Kucler Dolinarjeva je 35-letna pravnica, ki pa v visokem šolstvu in znanosti nima izkušenj.

Po potrditvi izvršilnega odbora NSi-ja je Mojca Kucler Dolinar dejala, da se zaveda, da jo čaka trdo delo. Delo svojega predhodnika Jureta Zupana je ocenila kot dobro in dodala, da bo nekatere stvari zagotovo potrebno vrniti na točko, kjer je obstajal določen konsenz. Prizadevala si bo za ponovno vzpostavitev dialoga z vsemi sodelujočimi na akademskem in znanstvenem področju.

Podpora Žerjavu in Mazej Kukovičevi
Matična odbora DZ-ja pa sta že z večino podprla kandidata za ministra za promet in kandidatko za ministrico za zdravje. Za Radovana Žerjava je na odboru za promet glasovalo devet poslancev, eden je bil proti, preostali pa so se vzdržali. Kandidatka za ministrico za zdravje Zofija Mazej Kukovič pa je na odboru za zdravje dobila podporo osmih poslancev, eden pa je glasoval proti. Žerjav je v svoji predstavitvi poudaril, da namerava zaostriti odgovornost ministrstva do Darsa v zvezi s postopki javnega naročanja za graditev avtocest. V svojem mandatu se bo Žerjav zavzemal za za čim boljšo implementacijo določil iz resolucije o prometni politiki.

V svoji predstavitvi je izpostavila odprta vprašanja v zdravstvu, med katerimi je navedla investicije, kakovost in finančno vzdržnost. Med zaslišanjem je Mazej Kukovičeva priznala, da je v zdravstvu začetnica, vendar pa si želi narediti korak naprej. Ob tem je dejala, da se zaveda, da v enem letu ne bo mogla narediti revolucionarnih korakov. Za enoletni mandat pa lahko obljubi, da bodo stvari zastavili tako, da se jih bo v naslednjem mandatu lahko peljalo naprej. Dela prejšnjega ministra kandidatka za ministrico za zdravje ni želela ocenjevati.

Kandidata z menedžerskimi izkušnjami
Oba ministrska kandidata za prevzem izpraznjenih mest na ministrstvih za zdravje in promet sta politično neznana, imata pa menedžerske izkušnje. 52-letna Zofija Mazej Kukovič je bila do 3. julija na čelu uprave velenjske družbe Esotech, 38-letni Radovan Žerjav pa je od marca direktor družbe Nafta Biodizel.

Mazej Kukovičeva je se je med svojo predstavitvijo zavzela za interdisciplinarno sodelovanje, merjenje zadovoljstva tako zaposlenih kot uporabnikov zdravstvenih storitev, enoten informacijski sistem v zdravstvu pa tudi dopolnitev osnutka zakona o koncesijah in uvedbo sistema stalnih izboljšav.

Kot je znano, se je premier Janša odločil za delno rekonstrukcijo vlade, saj je 30. avgusta sprejel odstopne izjave treh ministrov. Takrat so odstopne izjave podali visokošolski minister Jure Zupan, minister za zdravje Andrej Bručan in minister za promet Janez Božič.

Mnenje odbora ni obvezujoče
Po poslovniku državnega zbora se mora vsak kandidat predstaviti pristojnemu delovnemu telesu oziroma odboru državnega zbora, najprej v treh in najpozneje v sedmih dneh po predložitvi kandidature. Predsednik odbora mora takoj, najpozneje pa v 48 urah po predstavitvi kandidata za ministra, poslati predsednikoma državnega zbora in vlade mnenje o primernosti kandidata za ministra. Mnenje za državni zbor ni obvezujoče. Ne glede na to poslovnik dopušča možnost, da predsednik vlade v primeru negativnega mnenja umakne predlog kandidature in predlaga novega kandidata.

NSi izbral ministrico
Imenovanje dveh novih ministrov