Franc Kukovica je upokojeni ravnatelj. Foto: Televizija Slovenija
Franc Kukovica je upokojeni ravnatelj. Foto: Televizija Slovenija

Nacionalni svet koroških Slovencev (NSKS) je bil vedno solidaren z upokojenim ravnateljem Francem Kukovico, ki se ni strinjal s tem, da njegova domača vas v občini Žitara vas ni bila na seznamu krajev z dvojezičnimi napisi, so sporočili iz ene od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem.

"Vsi se veselimo s Kukovico, saj se je zadeva vlekla že od leta 2012," je ob tem dejal njen predsednik Valentin Inzko. Vendar oprostilna sodba še ne pomeni pravilne rešitve za kraj Sele, je poudaril. "Nihče pa se ne vpraša, kakšna škoda je z leti nastala deželi Koroški zaradi trde drže občine Žitara vas, ki se dolga leta upira postavitvi malih dvojezičnih tabel," je še dodal.

V NSKS-ju so dodali, da je treba upoštevati tudi to dejstvo in obljubo v memorandumu iz leta 2011, da na jugu dežele občine lahko same postavljajo male dvojezične napise.

Deželno sodišče v Celovcu je v sredo 86-letnega upokojenega ravnatelja dokončno oprostilo poškodovanja družbene lastnine, ki ga je bil obtožen, ker je na tablo, ki označuje ime naselja, kar sam nalepil še napis v slovenščini.

Njegov odvetnik Rudi Vouk je dejanje utemeljil s tem, da je bilo ob popisu leta 2001 v tej vasi več kot 15 odstotkov slovensko govorečih prebivalcev in bi zato morala biti tudi ta vas uvrščena na seznam krajev z dvojezičnimi tablami.

Vas Sele leži v občini Žitara vas oziroma Sittersdorf. Ta je bila uvrščena na seznam krajev z dvojezičnimi tablami, kot je bilo dogovorjeno s kompromisnim dogovorom leta 2011 o postavitvi dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem. A na seznamu ni bilo tudi vasi Sele.