Minister Turk bo moral odgovoriti na očitke SD-ja. Foto: BoBo
Minister Turk bo moral odgovoriti na očitke SD-ja. Foto: BoBo

Vzrok za trajno izgubo verodostojnosti in legitimnosti Vlade Ivana Janeza Janše ne temelji na dejanjih njega samega, ampak so k temu pomembno prispevala številna etično nesprejemljiva in pravno sporna ravnanja nekaterih drugih ministrstev, zlasti ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Iz interpelacije

Leto ministrovanja dr. Žige Turka je leto diktata neutemeljene vzgojne, izobraževalne, znanstvene, kulturne in športne politike, katerih posledice bodo v polni meri vidne šele v daljšem časovnem obdobju.

Iz interpelacije

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk nenamensko troši sredstva, ki jih je Državni zbor namenil dejavnosti visokega šolstva.

Iz interpelacije zoper ministra Turka
Majda Potrata
Poslanka Potrata pojasnjuje razloge za vložitev interpelacije. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Interpelacija proti superministru Turku

Poslanka SD-ja Majda Potrata je v predstavitvi interpelacije zoper ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žigo Turka poudarila, da v stranki s tem dajejo možnost DZ-ju, da "celovito razmislijo o delu ministra in ugotovijo, ali je spoštoval dano prisego ali pa je nemara ravnal neskladno z ustavo in zakoni".

Pojasnila je še, da so preostale stranke in nepovezane poslance pozvali, naj interpelacijo podprejo, a odgovora niso dobili. "Kar zadeva očitke o neodgovornosti našega ravnanja, lahko rečem, da smo že pred časom Turka pozvali, naj ne politizira šolskega polja, saj bomo v nasprotnem primeru uporabili vse vzvode zoper njega. Da v tem mnenju nismo osamljeni, dokazujejo številni trki, ki jih je minister imel z deležniki v šolstvu," še pravi Potrata.

Turk: Gre za eksperimentiranje na moji koži
Na vloženo interpelacijo se je odzval tudi minister za kulturo, šport, šolstvo in znanost Žiga Turk, ki je ocenil, da je vložena interpelacija predvsem politični dokument, s katerim želijo predlagatelji testirati podporo vladi v državnem zboru.

"Ker za namen takega preverjanja ustava predvideva ustrezne mehanizme, začenši s konstruktivno nezaupnico, eksperimentiranje na koži enega ministra znižuje nivo politične kulture v državi," je razložil Turk. Vsebino interpelacije pa bo komentiral, ko jo bo prebral in preučil.

"Že sedaj pa želim poudariti, da sem ves ta čas deloval v korist izobraževanja, znanosti, kulture in športa, seveda v okviru pravnih in finančnih omejitev, ki jih postavljata zakonodaja in proračun, ter v skladu s koalicijsko pogodbo, ki jo je pred letom dni podpisalo pet strank. Stranke, ki se sedaj opredeljujejo za opozicijo, tega, kot so izjavili njihovi najvišji predstavniki, niso naredile zaradi ukrepov ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, zato pričakujem njihovo podporo," je še pojasnil interpelirani minister Turk.

Očitek: Deloval je v nasprotju z javnim interesom
Kaj poslanci SD-ja v vloženem pojasnilu interpelacije očitajo ministru Turku? Prepričani so, da kot minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport deluje v nasprotju z javnim interesom, za kar nosi subjektivno in objektivno politično odgovornost. Po njihovem mnenju v letu dni vodenja ministrstva ni ustvaril dobre klime in pogojev za dobro delovanje institucij ter posameznikov v kulturi, športu, izobraževanju in znanosti.

V SD-ju mu tako očitajo aroganten in funkciji neprimeren način komunikacije, ideološko obremenjene okrožnice, radikalno zniževanje sredstev javnim univerzam, dopuščanje nastavkov za pospešeno privatizacijo javnega dobrega - znanja, podržavljanje športa s posegi v delovanje Strokovnega sveta za šport, dajanje zasebnemu prednost pred javnim, opustitev priprav predlogov tudi na področju mladinske politike ter ogrožanje institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti Radiotelevizije Slovenija, vključno z neprimernim financiranjem izvajanja javne službe. Vse to bo po njihovem mnenju prineslo škodljive posledice nepredvidenih razsežnosti.

Dajanje prednosti zasebnemu pred javnim šolstvom
Te bodo plod tudi nekritičnega izvrševanja zgrešene varčevalne politike na področjih, ki so osnovna podstat za trajnostni razvoj vsake družbe. Minister Turk tako po njihovih navedbah "spodkopava pravico do kakovostnega in dostopnega sistema javne vzgoje in izobraževanja", saj dopušča, da so varčevalni posegi v vzgojo in izobraževanje nesorazmerni in prekomerni.

"Tudi sicer zavodi s koncesijo države v času javno-finančne negotovosti ne delijo usode javnih zavodov. Namesto, da bi varoval javni interes, minister dr. Žiga Turk na negativne odzive javnosti vztrajno ponavlja različice izjave, da je takšen sistem za državo cenejši," poudarjajo predlagatelji interpelacije.

Neprimerno razdeljevanje sredstev
Ne strinjajo se z ministrovim razdeljevanjem 16 milijonov evrov, ki so jih poslanci pri obravnavi proračunov na predlog SD-ja dodatno namenili za visoko šolstvo. "Takoj po sprejemu amandmaja, je prvič napovedal nenamensko porabo pridobljenih sredstev. Dejal je, da bodo sredstva namenjena predvsem pomladitvi visokošolskega in raziskovalnega prostora," ugotavljajo poslanci SD-ja.

Izpostavili so tudi mnenje rektorjev dveh največjih univerz Stane Pejovnik in Danijel Rebolj, ki sta v pismu ministru zapisala: "Najboljši mladi raziskovalci iz univerz in JRZ odhajajo v tujino predvsem zaradi tega, ker MIZKŠ pod vašim vodstvom ustvarja nemogoče razmere za resno delo v slovenskem visokem šolstvu in znanosti."

Poslabšanje položaja kulturnikov
Kup očitkov leti tudi na ministrovo delovanje na področju kulture. "Zamuda priprave strateških dokumentov na področju kulture je pomenljiv prikaz posledic ukinitve samostojnega ministrstva za kulturo," pravijo. V SD-ju so prepričani, je minister bistveno okrnil možnosti samozaposlenih v kulturi za pridobivanje pravic iz javnih sredstev, z uveljavitvijo sprememb davčne zakonodaje pa se je položaj samozaposlenih le še poslabšal. Ministrstvo v tem primeru ni storilo ničesar.

Prav tako predlagatelji menijo, da je ministrstvo nesmotrno poseglo v delovanje javne agencije za knjigo, Slovenskega filmskega centra, VIBA filma, ter brez analiz in ob nasprotovanju zunanjega ministrstva samovoljno ukinilo Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji (SKICA). To je bil sicer je prvi kulturni institut, ki ga je Slovenija odprla v tujini.

Sporna imenovanja
Dotaknili pa so se še po njihovih ocenah spornih kadrovanj. Izpostavili so imenovanja Draga Balenta kot v. d. generalnega direktorja Direktorata za šport na predlog ministra, čeprav je še vedno vodil Fundacijo za financiranje športnih organizacij, kar naj bi povzročilo konflikt interesov.

Prav tako v SD-ju kot problematično vidijo imenovanje Boruta Rončevića za v. d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo, saj je bil med soustanovitelji Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, sodeluje pa še s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Ker zdaj vodi razdeljevanje denarja po izobraževalnih institucijah, tudi v tem primeru prihaja do konflikta interesov.

Predlagatelji interpelacije zaradi vseh očitkov predlagajo razrešitev ministra Žige Turka

Vzrok za trajno izgubo verodostojnosti in legitimnosti Vlade Ivana Janeza Janše ne temelji na dejanjih njega samega, ampak so k temu pomembno prispevala številna etično nesprejemljiva in pravno sporna ravnanja nekaterih drugih ministrstev, zlasti ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Iz interpelacije

Leto ministrovanja dr. Žige Turka je leto diktata neutemeljene vzgojne, izobraževalne, znanstvene, kulturne in športne politike, katerih posledice bodo v polni meri vidne šele v daljšem časovnem obdobju.

Iz interpelacije

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk nenamensko troši sredstva, ki jih je Državni zbor namenil dejavnosti visokega šolstva.

Iz interpelacije zoper ministra Turka
Interpelacija proti superministru Turku