Foto: BoBo

Pri postopkih za ugotavljanje pravic iz invalidnosti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so po varuhovem mnenju kršena načela zaslišanja stranke, materialne resnice in proste presoje dokazov, so po četrtkovem srečanju varuha Petra Svetine z generalnim direktorjem zavoda Marijanom Papežem zapisali pri varuhu.

Svetina je poudaril, da na pravice invalidov ne smemo gledati le skozi prizmo dajatev in storitev, ampak jim je treba zagotoviti tudi možnost za učinkovito varovanje njihovih pravic pred državnimi in lokalnimi organi ter nosilci javnih pooblastil. Vodstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je varuh pozval, naj začne dosledno spoštovati zakon o upravnem postopku. Ta določa, katere sestavine mora vsebovati odločba. Glavna težava je, da odločbe zavoda ne vsebujejo dejstev, na podlagi katerih je strokovna oseba zavoda sprejela svojo odločitev, ocenjuje varuh.

Po mnenju varuha človekovih pravic Petra Svetine so na pokojninskem zavodu kršena načela zaslišanja stranke, materialne resnice in proste presoje dokazov. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

V zavodu so ob tem opozorili, da je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v primerjavi z zakonom o splošnem upravnem postopku poseben predpis. Kot so zapisali, pravila, ki jih določa zakon o splošnem upravnem postopku, v upravnih postopkih na zavodu uporabljajo subsidiarno oziroma dopolnilno, a kljub temu dosledno.

Poleg tega je varuh opozoril zavod na to, da izvedenčevo zaslišanje stranke ni v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Gre namreč za nalogo strokovnega sodelavca zavoda. V zavodu pa so danes pojasnili, da je izvedensko mnenje temelj za odločanje, ki ga strokovni delavec preuči in na podlagi vseh dejstev skupaj odloči v upravnem postopku z odločbo.

Nepotrebno dolgi postopki za pomoč negibnim bolnikom

Po opozorilu varuha je njegova kritika postopkov še posebej pomembna, ko gre za negibne bolnike v zadnji fazi bolezni v postopkih za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo. Z logiko zavoda po nujni uporabi izvedenskih mnenj se postopki po mnenju varuha po nepotrebnem podaljšujejo. V številnih primerih bi zadoščalo že mnenje osebnega zdravnika kot izvedene priče. Zaradi sedanjega stanja lahko zavarovanci umrejo še pred izdajo odločbe, je izpostavil.

Na zavodu pa zagotavljajo, da posebno pozornost s prednostno obravnavo namenjajo postopkom, kjer gre za najtežje prizadete upravičence. Z namenom, da bi se postopki izboljšali, so na pristojno ministrstvo že podali določene predloge.