Predčasno glasovanje je mogoče le še danes do 17. ure. Foto: RTV SLO
Predčasno glasovanje je mogoče le še danes do 17. ure. Foto: RTV SLO
Invalidi lahko še danes vložijo zahtevek za nedeljsko glasovanje na posebnem volišču. Foto: EPA

Predčasno glasovanje je potekalo na sedežih okrajnih volilnih komisij, torej na vseh upravnih enotah, v Ljubljani pa tudi na izpostavah Vič, Moste - Polje, Šiška in Bežigrad. Volišča so bila odprta od 9. do 17. ure, zaradi velikega števila volivcev pa so morali nekje odprtje volišč celo podaljšati.

Še danes možnost vložitve zahtevka za glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni v nedeljo ne bodo mogli zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, okrajno volilno komisijo še danes obvestijo, da želijo glasovati na domu. Takšne volivce bo na dan glasovanja na domu obiskal t. i. leteči odbor.

Ne pozabite na zahtevek za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča
Ker je mnogo volivcev na dan glasovanja iz različnih razlogov zunaj kraja stalnega prebivališča, je vsaka okrajna volilna komisija določila tudi posebno volišče, imenovano OMNIA, na katerem bodo lahko glasovali volivci, ki so doma iz drugega kraja. Tudi ti volivci morajo svojo namero okrajni komisiji, kjer imajo stalno prebivališče, sporočiti še danes. Volivec, ki se je pravočasno prijavil pri svoji okrajni volilni komisiji, bo v nedeljo lahko glasoval na posebnem volišču v kraju, ki si ga je izbral.

Izteka se rok za vložitev zahtevka za glasovanje na volišču za invalide
Izteka pa se tudi rok, do katerega morajo zahtevek vložiti volivci, ki bi želeli v nedeljo glasovati na posebnem volišču za invalide. V vsakem volilnem okraju bo namreč najmanj eno volišče, dostopno invalidom, na nekaterih voliščih pa se bo v letošnjem letu glasovalo tudi z elektronsko glasovalno napravo.