Hitri antigenski test. Foto: EPA
Hitri antigenski test. Foto: EPA

V skladu z zakonom so do pomoči za izvedbo hitrih testov v vrednosti 40 evrov na zaposlenega upravičene pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Izplačevala jo bo finančna uprava na podlagi posebne vloge, ki bo v njenem informacijskem sistemu predvidoma dostopna v četrtek, oddati pa jo bo treba najpozneje do 30. januarja.

DZ potrdil sedmi protikoronski zakon, ki vsebuje tudi možnost prisilnega upokojevanja

Vlada je subvencioniranje nakupa hitrih testov v sedmi protikoronski zakon vključila s ciljem zagotoviti ustrezno zaščito pred okužbami in širjenjem virusa. Po njenih ocenah bo ponujeni znesek zadoščal za nakup petih testov na zaposlenega.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so danes pojasnili, da lahko ukrep testiranja na prisotnost novega koronavirusa pri delodajalcih uvrstimo med ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Delodajalci sprejemajo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na podlagi ocene tveganja. V primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na to oceno, kar nevarnost za okužbo z novim koronavirusom nedvomno je, opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe.

V določenih dejavnostih in delovnih procesih že imajo s predpisi predvideno testiranje posameznih skupin delavcev oz. testiranje v posebej opredeljenih primerih. Delodajalci, ki jih k temu neposredno ne zavezujejo interventni predpisi, pa lahko v oceni tveganja predvidijo tudi testiranje delavcev na prisotnost virusa.

Potrebo po testiranju in ustrezen način njegovega izvajanja delodajalec določi v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu, tako da je testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in s strani usposobljenega zdravstvenega osebja, so podčrtali na ministrstvu.