Vlada je na seji odobrila 661 tisoč evrov pomoči za Bolnišnico Topolšica. Foto: BoBo
Vlada je na seji odobrila 661 tisoč evrov pomoči za Bolnišnico Topolšica. Foto: BoBo

S pripojitvijo bomo dosegli učinkovitejše, uspešnejše in manj tvegano vodenje in upravljanje. Z optimizacijo podpornih služb bomo dosegli prihranke ob sočasnem dvigu kakovosti in zanesljivosti teh dejavnosti.

O pripojitvi s Splošno bolnišnico Celje

"Z zagotovitvijo sredstev za pokrivanje obveznosti bolnišnice bomo preprečili škodljive materialne posledice na poslovanje Bolnišnice Topolšica ter zagotovili nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstveno oskrbo prebivalcev na tem območju," so sporočili z ministrstva za zdravje.

Spomnimo, da se Bolnišnica Topolšica že več mesecev spoprijema s hudimi likvidnostnimi težavami, saj tekoča sredstva bolnišnice ne zadostujejo za pokrivanje vseh obveznosti. Bolnišnica ima neporavnane obveznosti do dobaviteljev, dobavitelji ustavljajo dobavo zdravil in vlagajo izvršbe, ogroženo je bilo izplačilo plač za april, zaradi česar je izvajanje dejavnosti resno moteno, so ugotovili na ministrstvu.

Težek likvidnostni položaj bolnišnice je predvsem posledica investicijskih vlaganj brez ustreznih virov, saj so bila v preteklosti večja likvidnostna vlaganja financirana s kratkoročnimi viri, ki so obremenili tekoče poslovanje bolnišnice. Najbolj obremenjujoča je, kot je znano, 8,5 milijona evrov vredna naložba v energetsko sanacijo in obnovo bolnišnice, so še pojasnili.

Ministrstvo za zdravje podpira dolgoročno stabilnost delovanja Bolnišnice Topolšica, zato je začelo dejavnosti za pripojitev bolnišnice k največji slovenski splošni bolnišnici, to je Splošni bolnišnici Celje. "S pripojitvijo bomo dosegli učinkovitejše, uspešnejše in manj tvegano vodenje in upravljanje. Z optimizacijo podpornih služb bomo dosegli prihranke ob sočasnem dvigu kakovosti in zanesljivosti teh dejavnosti," so sklenili na ministrstvu.
Načrte podprl sveta zavoda, mandat Šorliju
Finančni načrt in načrt o pripojitvi k Splošni bolnišnici Celje je na seji podprl svet zavoda. Poleg tega je podaljšal mandat obstoječemu vršilcu dolžnosti direktorja, Juriju Šorliju, še za največ leto dni. Šorli upa, da bo obljubljenih 661.000 evrov na računu Topolšice v petek, da bodo lahko plače 240 zaposlenim nakazali še ta teden, pa tudi poplačali nekaj izvršb.

Bolnišnica sicer zaradi lastnih prilivov od srede nima več blokiranega računa.
Šorli je po seji razkril, da finančni načrt za letos predvideva 11 milijonov evrov prihodkov in prav toliko odhodkov, torej uravnoteženo poslovanje. A glede na trenutno stanje in potrebe po proračunskem denarju ga bo najbrž treba spremeniti, je napovedal.

Bolnišnica večjih naložb letos ne načrtuje, v približno dveh mesecih pa pričakuje tri nove rentgenske aparate, ki jih financira ministrstvo za zdravje in bodo nadomestili tri stare izrabljene aparate.

Prodaja nepremičnin
Svet zavoda se je danes seznanil tudi z obsegom nepremičnin v lasti bolnišnice, ki jih ta ne potrebuje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in so predvidene za odprodajo. Skupno so vse te nepremičnine ocenjene na okoli 1,5 milijona evrov. Svet zavoda je vodstvu bolnišnice naložil, da naj do začetka prihodnjega tedna pripravi načrt prednostne odprodaje tistih nepremičnin, ki so "najmanj potrebne za delovanje bolnišnice oz. predstavljajo za bolnišnico tudi finančno breme". Gre za zemljišča in tudi nekatere stavbe v okolici bolnišnice, vendar ne neposredno ob bolnišnici.

Po Šorlijevih besedah so se interesenti že javljali, prodajo pa bo sicer vodilo ministrstvo v sodelovanju z bolnišnico.

S pripojitvijo bomo dosegli učinkovitejše, uspešnejše in manj tvegano vodenje in upravljanje. Z optimizacijo podpornih služb bomo dosegli prihranke ob sočasnem dvigu kakovosti in zanesljivosti teh dejavnosti.

O pripojitvi s Splošno bolnišnico Celje