Z avtentično razlago naj bi preprečili situacije množičnih umikov soglasij za nadurno delo, ko so se zgodili pred meseci, menijo v Zaresu. Foto: EPA
Z avtentično razlago naj bi preprečili situacije množičnih umikov soglasij za nadurno delo, ko so se zgodili pred meseci, menijo v Zaresu. Foto: EPA

Vsi smo tu enotni in tako eno uro mlatimo prazno slamo. Ta čas bi lahko pametneje porabili, morda s tem, kako zapolniti manko zdravnikov v Sloveniji.

Miran Györek, SNS

Z izvirno razlago 41.b člena zakona o zdravniški službi so želeli predlagatelji - poslanska skupina Zares na čelu s Cvetko Zalokar Oražem - ugotoviti, ali ta nedvoumno določa, da delo zdravnikov v tednu dni znaša 40-urni delovnik in osem ur dela več od polnega delovnega časa brez soglasja. S tem bi se izognili ponovitvi razmer množičnih umikov soglasij za nadurno delo, ki so povzročili nevzdržne razmere v zdravstvu.

Zares: Razlaga bi bila nujna
Ker so vse vpletene strani - ministrstvo, delodajalci in zdravniki - kaotično različno tolmačile zakon, smo menili, da je razlaga nujna, je pojasnila poslanka Zaresa Zalokar-Oražmova. Dodaten razlog za predlog je "prehitevanje in zaostrovanje" sindikata Fides. Po množičnih umikih soglasij zdravnikov se je namreč ministrstvo s sindikatom Fides dogovorilo o uveljavitvi prehodnega obdobja do uveljavitve novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju januarja 2011. Fides pa je, tako Oražmova, pripravil predlog preklica s 1. septembrom 2010 in s tem zaostril stanje. Izvirna razlaga bi tako ministru prišla prav pri nadaljnjih pogajanjih s sindikatom, je prepričana.

SD, LDS, SDS, SLS, SNS in DeSUS - vsi proti
Zakonodajno-pravna služba meni, da predlog Oražmove ni potreben, saj da je 41.b člen poseben in kot tak jasno izraža svoj pomen in namen. S predlaganim besedilom avtentične razlage bi se utegnil spremeniti pomen določbe, opozarjajo. Praktično vsi poslanci se z razlago zakonodajno-pravne službe strinjajo, zato predloga razlage ne bodo podprli.

Zdravniki želeli soglasja nad 40-timi urami
Tako bo državni zbor vzpostavil nedvoumno stališče, da za zdravnike velja obstoječi zakon o zdravniški službi, kot je zapisan: "Delo zdravnikov v tednu dni znaša 40-urni delovnik in osem ur dela preko polnega delovnega časa brez soglasja." Zdravniki so namreč v začetku septembra, ko so umaknili soglasje za delo preko polnega delovnega časa, zavzemali stališče, da mora delodajalec pridobiti soglasje za delo preko 40-urnega delovnika.

Proti tudi minister za zdravje
Tudi minister za zdravje Dorjan Marušič je poudaril, da za zdravnike velja zakon o zdravniški službi v nedvoumni zapisani obliki. Časovna omejitev tedenskega dela prek polnega delovnega časa pa se mora upoštevati kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. Mesečna omejitev iz zakona o delovnih razmerij za zdravnike in preostale zdravstvene delavce ne velja, je prepričan minister, ki ima zato predlog izvirne razlage za nepotreben.

Vsi smo tu enotni in tako eno uro mlatimo prazno slamo. Ta čas bi lahko pametneje porabili, morda s tem, kako zapolniti manko zdravnikov v Sloveniji.

Miran Györek, SNS