Za njegovo imenovanje je glasovalo 69 članov, proti jih je bilo sedem. Foto: BoBo
Za njegovo imenovanje je glasovalo 69 članov, proti jih je bilo sedem. Foto: BoBo

Boštjan Gorjup je bil edini kandidat. Pred glasovanjem je skupščini predstavil svojo vizijo. Kot je dejal, mora biti zbornica učinkovit zastopnik gospodarstva, to pa je lahko le, če ima dobre temelje.

Sam bo na podlagi izkušenj gradil na konstruktivnih, pozitivnih pristopih do zaposlenih v hiši ter vseh deležnikov v družbi ‒ vlade, sindikatov in drugih delodajalskih združenj, se je zavezal. Med pomembnimi dejavniki za obdobje 2019‒2021 je poudaril internacionalizacijo, kadre, davke, strateške usmeritve, dodano vrednost in notranje zadeve Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

V okviru internacionalizacije se bo zavzemal za ukrepe, usmerjene proti 50 milijardam evrov izvoza, potem ko je izvoz lani dosegel 40,7 milijarde evrov.

Ko gre za kadre, bodo po njegovih besedah pomembni blaženje kadrovske vrzeli skozi podaljševanje delovne aktivnosti, sprejetje politike priseljevanja in večje prilagajanje šolskega sistema potrebam trga dela. Po njegovem bodo potrebne tudi nadaljnje davčne razbremenitve dela.

Med strateškimi usmeritvami je navedel sprejetje racionalnega in naprednega socialnega sporazuma in pripravo vzdržnega energetskega koncepta.

Predsednik GZS-ja postal Boštjan Gorjup, direktor BSH Hišni aparati

Za višjo dodano vrednost na zaposlenega
V povezavi z dodano vrednostjo je predlagal krepitev raziskav in razvoja. Želi si, da bi dodana vrednost na zaposlenega z lanskih 44.400 evrov do leta 2025 poskočila na 60.000 evrov. Povprečna bruto plača naj bi medtem z lanskih 1650 evrov do leta 2025 zrasla na 2000 evrov.
Gorjup pa se bo še naprej posvečal tudi notranjim zadevam zbornice. Prizadeval si bo za ohranitev pozitivnega finančnega poslovanja GZS-ja, krepitev ugleda zbornice kot konstruktivnega socialnega partnerja in razvijanje Dimičeve 13, torej poslopja zbornice, v stavbo za promocijo slovenskega gospodarstva.

Gorjup je bil izvoljen za drugi dveletni mandat na čelu zbornice. Sicer je že 19 let zaposlen v koncernu BSH, večino časa zaseda vodstvene položaje tako doma kot v tujini. Je direktor tovarne BSH v Nazarjah, ki je v Sloveniji med največjimi izvoznimi industrijskimi družbami. Za svoje delo je prejel nagrado GZS-ja za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, priznanje mladi manager in priznanje manager leta.

Skupščina je izvolila tudi svojega predsednika in nadzorni odbor. Predsednik skupščine je postal Dimitrij Zadel (Luka Koper), člani nadzornega odbora pa David Bratovž (Krka), Marko Cvetko (Cinkarna Celje), Janez Bijol (Bijol), Igor Smrajec (Trinet) in Danica Kos (Audit & CO).