Nastop udeležencev delavnice CUDV Draga z mentorico, sicer igralko, pisateljico in profesorico Natašo Konc Lorenzutti. Foto: JAK RS
Nastop udeležencev delavnice CUDV Draga z mentorico, sicer igralko, pisateljico in profesorico Natašo Konc Lorenzutti. Foto: JAK RS
Vključujemo in aktiviramo!
V okviru projekta Vključujemo in aktiviramo! je CUDV Draga v sodelovanju z Odsekom za razvoj podeželja Mestne občine Ljubljana posvojil jablano v javnem sadovnjaku Mestne občine Ljubljana, s čimer so sporočili željo po dejavni vključitvi v družbo. Foto: JAK RS

Z uvodnimi besedami nagovarja projekt Vključujemo in aktiviramo!, katerega namen je razvoj in izvajanje interdisciplinarnih programov socialne aktivacije za osebe z motnjami v duševnem zdravju, osebe z motnjami v duševnem razvoju, zapornike v fazi odpusta in osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog.

Glavni cilj projekta, ki ga v letih 2016–2019 izvaja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, sofinancira pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je socialna vključitev teh ranljivih skupin.

Ustvarjalci kot mentorji
S programom, ki temelji na ustvarjalnosti in kulturi, udeleženci pridobivajo znanje, s katerim se bodo laže znašli v družbi in posledično vključili na trg dela. Rdeča nit celotnega programa in s tem njegova vsebinska povezanost poteka naslonjena na besedno umetnost priznanih slovenskih avtorjev, saj so vlogo mentorjev prevzeli slovenski pisatelji, pesniki in ilustratorji s pedagoško-andragoškimi znanji.

Skupina prihaja iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu (CUDV Draga). Vključenih je osem oseb z motnjami v duševnem razvoju, s katerimi igralka, pisateljica in profesorica Nataša Konc Lorenzutti ter drugi sodelujoči berejo in ustvarjajo že od konca junija tega leta. Kot osrednji motiv so si izbrali drevo …

Objemati drevesa, vključevati ljudi
V okviru projekta Vključujemo in aktiviramo! je CUDV Draga v sodelovanju z Odsekom za razvoj podeželja Mestne občine Ljubljana posvojil jablano v javnem sadovnjaku Mestne občine Ljubljana. Tako so sporočil željo po dejavni vključitvi v družbo, s kratkim programom, naslovljenim Jaz ga objamem, to moje drevo. Močno, močno., pa so ob posvojitvi drevesca prikazali delovanje dotičnega projekta. Tako je srečanje simbola in živega drevesa, vpeto v skrb za ljudi in naravo, povezalo ljudi, naravo in umetnost.