V tej hiši (po domače pr' Ribču) se je leta 1800 rodil France Prešeren, natančno 100 let pozneje pa tudi nadškof Anton Vovk. Današnjo podobo je dobila po požaru leta 1856. V muzej je bila preurejena leta 1939. Opremljena je s predmeti iz 19. st., najdragocenejša pa je originalna hišna zibka. Foto: Spletna stran občine Žirovnica
V tej hiši (po domače pr' Ribču) se je leta 1800 rodil France Prešeren, natančno 100 let pozneje pa tudi nadškof Anton Vovk. Današnjo podobo je dobila po požaru leta 1856. V muzej je bila preurejena leta 1939. Opremljena je s predmeti iz 19. st., najdragocenejša pa je originalna hišna zibka. Foto: Spletna stran občine Žirovnica
Cerkev sv. Marka v Vrbi na Gorenjskem
Podružnična cerkev sv. Marka v Vrbi na Gorenjskem, ki je bila tudi razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, se kot podružnica prvič omenja v radovljiški župnijski matrikuli iz I. 1468. Ima še ravno krito romansko ladjo in zvezdasto obokan prezbiterij v gotski tradiciji. Na romansko osnovo kažeta tudi nizek polkrožen slavolok in okence na južni steni ladje. Zvonik je bil zgrajen sočasno s prezbiterijem. Pred vhodom je baročna lopa. Cerkev je bila v srednjem veku večkrat poslikana, tako zunaj kot znotraj. Foto: Spletna stran občine Žirovnica

Iz urada vlade za komuniciranje so sporočili, da omenjene znamenitosti v rojstnem kraju največjega slovenskega pesnika predstavljajo izjemen del zgodovinske in simbolne identitete Slovenije ter jih je bilo zato treba enotno zaščititi kot kulturne spomenike državnega pomena. Razglasitev za kulturne spomenike omogoča boljšo posamezno in celostno prepoznavnost ter spodbuja spomeniškovarstveno in znanstveno-raziskovalno delo ter primerno rabo spomenikov.

Priznanje objektom z resničnim kulturnim in zgodovinskim pomenom
Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar si je več let prizadeval za tako uradno priznanje pomena Prešernove hiše. Eno leto po obljubi, ki jo je na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku dala vlada, je bil odlok o razglasitvi za kulturne spomenike državnega pomena vendarle sprejet, zato je župan ob razglasitvi zadovoljen: "Glede na dolgoletno željo in trud tako občine kot tudi zavoda za varstvo kulturne dediščine današnje sprejetje odloka o razglasitvi Prešernove hiše, cerkev sv. Marka in lipe v Vrbi za kulturni spomenik državnega pomena predstavlja končno priznanje tem objektom kot objektom, ki imajo resnični pomen z vidika kulture ter zgodovine v ožjem in širšem slovenskem prostoru."

Pogačar je tudi pojasnil, da razglasitev objektov za kulturne spomenike državnega pomena zavezuje državo, da bo zanje ustrezno skrbela. "Do zdaj se je morala občina na primer sama ubadati s problemom dostopa do cerkvice, odslej pa bo morala država poskrbeti, da je tak kulturni objekt dostopen širši množici, zato se bo v reševanje te problematike vsekakor morala vključiti," je dejal župan.

Pereče vprašanje dostopa do cerkve
Po Pogačarjevih besedah je tudi pomembno, da bo ob morebitnih kakršnih koli odtujitvah zemljišč na tem območju predkupno pravico imela država, ne več občina. Če bi se torej sosed Prešernove hiše, s katerim imajo upravljavci in občina težave, odločil za prodajo svojih nepremičnin in zemljišč, bi država uveljavljala predkupno pravico.

Občina Žirovnica je na besedilo odloka pred novim letom dala nekaj pripomb in dosegla, da se je vplivno območje glede na prvotni predlog zavoda za varstvo kulturne dediščine bistveno zmanjšalo. Tako prebivalci Vrbe in okoliških krajev, ki imajo že sicer težave s pridobivanji soglasij za različne posege v prostor, ne bodo po nepotrebnem še dodatno obremenjeni.

Pogačar pričakuje, da bo sodelovanje lokalne skupnosti in države oziroma zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja korektno in da bodo skupaj našli stičišča pri reševanju vsakodnevnih težav. Trenutno je pereče predvsem vprašanje dostopa do cerkve, medtem ko je vprašanje asfaltiranja parkirišča že rešeno. Občina je privolila v hortikulturno ureditev parkirišča in v položitev tlakovcev, ki bodo namesto belih črt označevali parkirne bokse.