Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Promet na vipavski hitri cesti je močno oviran zaradi prometne nesreče.

Jezikovni spletovalec - Arhiv

1 2 3 4

Jezikovni spletovalec: Zakaj so prevodi včasih tako nenavadni?

Film je zmeraj vpet v konkreten prostor, kulturo, jezik in izkušnjo, tudi če vsi omenjeni dejavniki v filmu niso ravno "osrednji liki".

Jezikovni spletovalec: Kako zapisati molk

Molk ima lahko enako (ali še večjo) težo kot beseda. Če (za)molčimo ob (ne)pravem trenutku, lahko sprožimo, preprečimo in povzročimo cele verige dogodkov.

Jezikovni spletovalec: Eko čistila, ekočistila ali ekološka čistila?

Kdor pozna zagate slovenskega pravopisja, ve, kako pomembno je vprašanje zloženk, pisanja skupaj in vsega, kar iz tega izhaja. Alter kultura k sreči obstaja in upajmo, da zmeraj bo.

Jezikovni spletovalec: Zakaj imamo maslo na glavi in damo komu košarico?

Frazemi so zanimiv predmet proučevanja, saj razkrivajo ukoreninjene predstave in prepričanja znotraj kultur in jezikov, v katerih se uporabljajo.

Jezikovni spletovalec: Kriminalni in kriminalen delavec – pomenska razlika

Mark Twain je o pridevnikih zapisal, da jih je treba, če nanje naletimo, ubiti. Seveda ne vseh, a večino, saj bodo tako tisti, ki preživijo, toliko več vredni.

Jezikovni spletovalec: Nov ali novi zakon?

Lojze Kovačič, pisatelj z odličnim jezikovnim slogom, jih je, kot je zapisal, pri vnovičnem pregledovanju svojih besedil rad prečrtal. Pridevnike namreč.

Jezikovni spletovalec: Slovenska dvojina je danes frapantna zgolj zaradi oblik, kot je "jimadvema" ali "miedve"

Dvojina kot posebnost slovenskega jezika je bila od nekdaj obravnavana kot oblikoslovna začimba v slovnici.

Jezikovni spletovalec: "Ne loputaj z vratami! Pardon: Ne loputaj z vratmi!"

Kako sta lahko "kamenje" ali "otročad" edninska samostalnika, če pa − vsaj tako se zdi − ne gre za en kamen in enega otroka?!

Jezikovni spletovalec: "Daš tiše?!" ‒ "Ne tako zelo, malo manj tiše − malo bolj manj tiho ... Pravzaprav glasneje!"

Dober. Boljši? Najboljši! … Nenehno kaj vrednotimo ali primerjamo, drugim opisujemo npr. potek sestanka ali pripovedujemo o novi sodelavki. S pridevniki, kot so npr.

Jezikovni spletovalec: Predloga S in Z uporabljamo V skladu S pravili!

Soglasnika s in z sta različici istega fonema in dve črki, ki ju kot predloga pogosto zamenjujemo.

Jezikovni spletovalec: Je Medvedek Pu napisan skozi oči Christopherja Robina?

Otŕpel je nekdo, ki je negiben, tog ali manj občutljiv ‒ tako vsaj beremo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, pogosteje pa rečemo kar, da je kdo pasiven.

Jezikovni spletovalec: Top jezikovna lista nadrealista

Vse besede in besedne zveze v slovenščini niso od zmeraj: prihajajo z vseh vetrov, potem pa ostanejo ali odidejo. Povezanosti z najbližjimi slovanskimi jeziki pa slovenščina ne more prikriti.

Jezikovni spletovalec: Mogoče bo pa letos bolje!

V govoru uporabljamo tako mogoče kot možno, včasih se z zamenjavo ene z drugo lahko izognemo neželenemu ponavljanju ‒ lahko pa tudi zelo natančno pogledamo v filozofski pomen resničnosti stvari.

Jezikovni spletovalec: Kaj je viktor in kdo Viktor?

V zadnji klopi sedi dijak prvega letnika, ime mu je V iktor in slovenščine ne mara preveč.

Jezikovni spletovalec: "Oprostite, ali imate morda uro?" ‒ "Ja, imam jo."

O veliki začetnici v zapisanih besedilih je na kratko skorajda nemogoče kaj povedati – tudi če ne povemo ničesar o mali.

Jezikovni spletovalec: Pišemo božič ali Božič ali BOŽIČ?

Še zmeraj kdo znova, kot že kdaj prej, nekje sredi decembra ugotovi, da se BOŽIČ in NOVO LETO po veljavnem pravopisu ne pišeta z veliko začetnico ‒ pa tudi če je božič njegov najljubši praznik.

Jezikovni spletovalec: Ga. Maja, dipl. prof. lik. um., bi npr. odklenili WC oz. kabinet?

"Nekoč, menda je bilo med obema vojnama, je živel gospod Ravnik ‒ Kovačev Francelj po domače. Njegova obleka ni bila gosposka, temveč delovna in ponošena, in vedenje precej robato. Nekega dne je šel ...

Jezikovni spletovalec: Ko bi si v bistvu želeli nekako povedati nekaj točno določenega

Ljudje v svojih (po)govorih seveda uporabljamo veliko "nepotrebne jezikovne šare" oz. nenujnih besed, a se tega pogosto seveda niti ne zavedamo.

Jezikovni spletovalec: Trenerka ali trenirka?

"Če ne govorim pravilno, to še ne pomeni, da ne vem, kako se pravilno reče." Pogosto se v našem jezikovnem spominu utrdi neustrezna oblika besede, čeprav teoretično sicer vemo, da je napačna.

Jezikovni spletovalec: "Dekle je po vodo šlo …" ali "Dekle je po vodo šla …"?!

Naravni spol nekaterih besed v slovenskem jeziku se ne ujema s slovničnim ‒ kljub temu pa je ta v slovenščini zelo pomemben!

1 2 3 4