Električni vžigalnik, okoli leta 1940. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Električni vžigalnik, okoli leta 1940. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Različni vžigalniki. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Različni vžigalniki. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen

Časopis Mariborski večernik »Jutra« je sredi poletja 1931 prinašal vest z zanimivim naslovom, vsaj z vidika današnjega človeka, saj je bralstvo opozarjal na plačilo takse za avtomobilske vžigalnike. Dobrih sto petdeset je že minilo, odkar so v Kmetijskih in rokodelskih novicah zapisali naslednje vrstice, ki morda slovnično ne ustrezajo več povsem današnjemu času, toda njihova vsebina je še vedno precej aktualna: "Mnogovrstni so potje do denarja; nič manj mnogovrstna je pa tudi premetenost, pridobljeni denar iz žepa posamesnih ljudi izvoditi v veliko splošno državno vrečo. Kdo bi našteval vse, od česar se je že plačeval davek, in vse pretveze iznajti nove in zvikšati stare davke?"

Različni vžigalniki. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Različni vžigalniki. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Serija Poletje 1931

Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših, pa tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih in zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik »Jutra«), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Različni vžigalniki. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Različni vžigalniki. Hrani Muzej Auer von Welsbach v Althofnu. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Davek na avtomobilske vžigalnike
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Mariborski večernik "Jutra", 20. julija 1931: "Monopolska taksa na električne prižigalnike (za cigarete in smotke [cigare]) na avtomobilih. Mariborska sekcija Autokluba opozarja svoje članstvo, ki ima tako napravo na svojih avtomobilih, da prijavijo to nemudoma glavnemu oddelku finančne kontrole v Mariboru in da plačajo takso Din 50 [dobrih 10 evrov v današnjem denarju] od komada."

Takšni in drugačni davki
Naši predniki so plačevali najrazličnejše davke, številni izmed njih so danes že davno pozabljeni, spet drugi so še vedno aktualni, morda le v drugačni preobleki. Nekaj več o davkih v naših krajih v preteklosti pa preberite v prispevku Katere davke so plačevali naši predniki in v prispevku o solinarstvu v naših krajih. O še nekoliko bolj nenavadnem davku pa so poleti 1931 poročali iz Češke, kjer so razmišljali o uvedbi davka na mačke.

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si