Dragan Marušič je profesorjem vročil odpovedi ob začetku novega študijskega leta, septembra 2016, češ da ne morejo biti hkrati zaposleni na novoustanovljenem raziskovalnem središču in univerzi. Foto: BoBo
Dragan Marušič je profesorjem vročil odpovedi ob začetku novega študijskega leta, septembra 2016, češ da ne morejo biti hkrati zaposleni na novoustanovljenem raziskovalnem središču in univerzi. Foto: BoBo
Primorska univerza mora zaposliti 12 odpuščenih predavateljev

Če se za vrnitev na univerzi ne bi odločili, jim bo moral UP plačati ustrezno odškodnino. Višje delovno sodišče je namreč pritrdilo prvostopenjski sodbi, da so bile odpovedi nezakonite. Sklep višjega delovnega sodišča sta danes prejela profesor Boštjan Šimunič in direktor Znanstvenoraziskovalnega središča (ZRS) Rado Pišot, ki ju je sodišče vzelo kot vzorčna primera. Pišot je edini iz skupine odpuščenih, ki ga UP ni dolžen zaposliti nazaj, saj je takrat moral sam podati odpoved. To je bil pogoj rektorja in posredno ministrstva za šolstvo za nadaljevanje postopka izstopa ZRS-ja izpod okrilja univerze.

Nesposobnost, kolizija in poslovni razlogi
Marušič je profesorjem vročil odpovedi ob začetku novega študijskega leta, septembra 2016, češ da ne morejo biti hkrati zaposleni na novoustanovljenem raziskovalnem središču in univerzi, da ne morejo raziskovati na eni instituciji, predavati pa na drugi, ker bi s tem med drugim kršili konkurenčno klavzulo. Na odpovednih sklepih je pisalo, da jih "mečejo" z univerze zaradi nesposobnosti in iz poslovnih razlogov.

Na sodišču padli vsi rektorjevi argumenti
"Za odpoved pogodb o zaposlitvi ni bil podan poslovni razlog, ker predvideni izstop ZRS-ja ne predstavlja organizacijskega razloga, zaradi katerega bi prenehala potreba po delu tožnikov na delovnih mestih visokošolskih profesorjev, ki so pri toženi stranki opravljali pedagoško dejavnost, saj tožena stranka ni ukinila študijskih programov oz. predmetov, pri katerih so sodelovali tožniki, ampak jih je v naslednjem študijskem letu nadomestila z drugimi izvajalci, kar pomeni, da delo tožnikov ni postalo nepotrebno," je o Marušičevih utemeljitvah, da so profesorji postali odveč iz poslovnih razlogov, med drugim zapisalo višje delovno sodišče.

Kdo bo odgovarjal za nezakonito ravnanje?
Profesorji so s pravnomočno sodbo zadovoljni, saj se je po njihovem mnenju izkazalo, da so imeli prav, ko so trdili, da pedagoški del njihovega dela ni povezan z ustanovitvijo novega ZRS-ja.

"Nisem presenečen, profesorji, sindikat, odvetniki in celo ministrica smo rektorja opozarjali, da so take odpovedi nezakonite, vendar je trmasto vztrajal in samovoljno in brutalno krenil v akcijo odpuščanja. Sledila mu je celotna akademska struktura, dekani in drugi univerzitetni organi, ki nas niso vključili v napoved študijskih programov za prihajajoče študijsko leto. Že spomladi je bilo jasno, da se nas hoče znebiti. Obsojamo rektorjev glasovalni stroj-senat, ki je Marušičeve solistične eskapade potrjeval. Sprašujem se, kdo bo prevzel odgovornost za nezakonitosti in finančne posledice, ki ne bodo majhne," je sodbo za TV Slovenija komentiral profesor Boštjan Šimunič.

Z univerze so nam odgovorili, da sodbe še niso prejeli, zato je ne morejo komentirati.

Primorska univerza mora zaposliti 12 odpuščenih predavateljev