Mariborski župan je vodji kabineta in direktorju mestne uprave odvzel del pooblastil. Foto: BoBo
Mariborski župan je vodji kabineta in direktorju mestne uprave odvzel del pooblastil. Foto: BoBo

Vodja županovega kabineta Marjeta Krištofič Jamnik naj bi med postopkom javnega naročanja uničila del pripomb, ki jih je podal občinski urad za finance na pogodbo z družbo Press Clipping. Pogodba je sicer vredna 19.800 evrov, torej le 200 evrov pod mejo, pri kateri mora biti podjetje izbrano s postopkom javnega razpisa.

Fištravec je dejal, da je za sporno ravnanje vodje kabineta izvedel šele na četrtkovi seji mestnega sveta, ko je svetnik Željko Vogrin o primeru povprašal direktorja mestne uprave Damjana Laha. Lah je povedal, da je uslužbenki že izrekel opomin pred izredno odpovedjo delovnega razmerja in jo obenem tudi kazensko ovadil. Ovadbo pa je podal brez vednosti župana in s podpisom podžupanje, ki je trenutno na dopustu.

Odvzeta pooblastila
Mariborski župan pa je po posvetu z zaposlenimi in pravnim pooblaščencem občine sklenil, da Krištofič Jamnikovi in njeni sodelavki Maruški Dvoršak prepove sodelovanje v postopkih javnega naročanja. Krištofič Jamnikova pa do preklica tudi ne more sodelovati pri odredbah za proračunske postavke, ki zadevajo župana in njegov kabinet.

Ukrepom pa se ni izognil niti Lah, ki mu je Fištravec preklical kadrovsko pooblastilo. Ko bodo znane ugotovitve pravnega pooblaščenca občine in predlogi ukrepov, pa bo, obljublja Fištravec, poskrbel za zagotovitev zakonitega delovanja občine.