Na okoljskem ministrstvu nameravajo problem nakopičene odpadne embalažo in odpadnih sveč reševati z interventnim zakonom, katerega predlog je do petka v javni obravnavi, sprejeli pa ga bodo predvidoma na decembrski seji. Foto: BoBo
Na okoljskem ministrstvu nameravajo problem nakopičene odpadne embalažo in odpadnih sveč reševati z interventnim zakonom, katerega predlog je do petka v javni obravnavi, sprejeli pa ga bodo predvidoma na decembrski seji. Foto: BoBo
Od 1. septembra prihodnje leto v smetnjake ne bomo več metali elektronskih in navadnih sveč, ampak bo moral biti smetnjak pregrajen. Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva
Vlada rešuje problem odpadkov

Minister za okolje Jure Leben je po seji vlade v Ljubljani opozoril, da se država utaplja v odpadkih in da imamo velik ekološki problem. "Zaradi same prostorske stiske na odlagališčih izvajalcev javnih služb nismo prišli samo do okoljskega in sanitarnega problema, ampak smo prišli tudi do varnostnega problema, saj izvajalci ne morejo zagotavljati protipožarnih ukrepov," je pojasnil.

Na okoljskem ministrstvu nameravajo sicer problem nakopičene odpadne embalaže in odpadnih sveč reševati z interventnim zakonom, katerega predlog je do petka v javni obravnavi, sprejeli pa ga bodo predvidoma na decembrski seji.

Leben je povedal, da želijo z interventnim zakonom "urediti kupe za nazaj in vzpostaviti nova pravila igre za naprej", a so po posvetovanjih z deležniki sklenili, da je treba do sprejetja omenjenega zakona zagotoviti drug ukrep.

V sprejeti dopolnjeni uredbi za ravnanje z odpadki so zapisali, da lahko izvajalec javne službe, če embalaže ne more oddati družbam za ravnanje z odpadno embalažo, to oddajo naprej predelovalcem. "S tem smo spekter družb, ki morajo sanirati problem, odprli, dodali smo tudi, da strošek te sanacije krije država iz proračuna," je dodal. Ukrep naj bi državni proračun obremenil za okoli 3,5 milijona evrov, je dejal minister.

"Zavedamo se, da to ni sistemski ukrep," je še poudaril Leben in napovedal, da bodo na ministrstvu v tednu po 12. novembru začeli pripravljati novo različico zakona o varstvu okolja, v katerem bodo koncept ravnanja z embalažo in drugimi odpadki "postavili v veliki meri na novo".

Država bo začasno krila stroške
V uredbi so določeni tudi pogoji, pod katerimi bo država prevzela začasno kritje stroškov. Izvajalec obdelave bo moral ministrstvu za okolje in prostor poslati račun in priložiti zahtevano dokumentacijo, ministrstvo pa bo dokumentacijo preverilo in plačalo račun, če bo ta ustrezna in popolna. Ministrstvo bo o plačanem računu obvestilo izvajalca javne službe.

Okoljsko ministrstvo ne bo krilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo, če bodo presegli 120 evrov na tono prevzete odpadne embalaže, prav tako bo delno ali v celoti zavrnilo račun, če bo iz dokumentacije razvidno, da obdelava ni bila izvedena v skladu s predlagano uredbo in predpisi, ki urejajo odpadke.

Glede na podatke inšpektorata za okolje in prostor je sicer na lokacijah izvajalcev javne službe okoli 9.060 ton komunalne odpadne embalaže, glede na te podatke pa je lahko do konca leta pričakujemo okoli 30.000 ton. Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže, bi ukrep državni proračun obremenil za okoli 3,5 milijona evrov, so še navedli.

Reciklaža odpadnih sveč
Leben je glede problema odpadnih sveč pojasnil, da bo tudi ta del interventnega zakona, čeprav so se predstavniki industrije tudi sami že lotili ukrepov. Problem je po njegovih besedah nastal zaradi požara v obratu za predelavo sveč v Ljutomeru. S terena glede reševanja problema zdaj prihajajo pozitivne informacije, zato se na ministrstvu po Lebnovih besedah že igrajo s postavitvijo koncepta za naprej.

Od 1. septembra prihodnje leto po Lebnovih besedah v smetnjake ne bomo več metali elektronskih in navadnih sveč, ampak bo moral biti smetnjak pregrajen. S tem bomo že na začetku opravili prvo reciklažo, je dodal Leben in ocenil, da v Sloveniji problema s svečami do prihodnjega poletja ne bo več.

Vlada rešuje problem odpadkov