"Moja vizija je, da na srednji rok dvignemo kakovost bivanja tako v mestih kot na podeželju," je dejal Miro Cerar. Foto: BoBo
Slovenija po mnenju Mira Cerarja že danes sledi ciljem koncepta pametnih vasi, tako v okviru obstoječe kmetijske kot kohezijske politike. Foto: BoBo

Z uvajanjem sodobne infrastrukture in storitev bo podeželje vedno bolj zaželeno ne le za bivanje, temveč tudi kot poslovno okolje, je nadaljeval premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. Ob hitrih družbenih spremembah se po njegovem mnenju vse bolj zavedamo prednosti kakovostnega življenja na podeželju in pomena zdrave hrane, čistega okolja, biotske raznovrstnosti in lepote krajine.

"Slovenci smo tesno povezani s podeželjem in znamo oceniti njegove prednosti," je poudaril in spomnil, da ima podeželje slabšo infrastrukturno povezanost, slabšo oskrbo, spopada se z nadpovprečnim staranjem in izseljevanjem prebivalstva.

Gre za izzive, ki jih je treba ustrezna nasloviti, pobuda pametnih vasi je po njegovem mnenju prav zato smela. V zadnjih letih je namreč vse večje zavedanje o nujnosti prehoda v digitalno družbo, različnih oblikah povezljivosti, krožnem gospodarstvu in doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Tako je treba združiti moči za dobre prakse, konkretne in inovativne rešitve, tudi digitalne, ki bodo koristile širšemu krogu ljudi, tudi tistim na podeželju. "Da bodo ti imeli možnost ostati na podeželju in dejavno prispevati k njegovemu razvoju," je poudaril.

Slovenija po njegovem mnenju že danes sledi ciljem koncepta pametnih vasi, tako v okviru obstoječe kmetijske kot kohezijske politike. Sredstva namenja gradnji širokopasovnih omrežij na podeželju, spodbujanju socialne vključenosti, zmanjšanju revščine in gospodarskemu razvoju podeželskih območij ter razvoju kmetij in podjetij. Zgolj v programu razvoja podeželja je do leta 2020 za razvoj podeželjskih območij pri nas namenjenih 1,1 milijarde evrov.

"Ne sme se pozabiti na pomen dveh ključnih politik: kohezijske in skupne kmetijske. Pri tem mora politika razvoja podeželja tudi v prihodnje ostati ključni steber kmetijske politike," je poudaril Cerar in dodal, da za pameten razvoj države potrebujemo človeka in sodobne tehnologije, a je treba ohraniti zdravo pamet in človeka v središču pozornosti.

Bulc: Iniciativa postaja realnost
Koncept o pametnih vaseh je bil po besedah evropske komisarke za promet Violete Bulc pred časom samo neka vizija, morda nora ideja, zato jo veseli, da prav danes na Bledu ta iniciativa postaja realnost. S komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom sta pred dvema letoma nakazala to pot pametnih vasi, pomembno se ji zdi, da se je ista zgodba vzporedno začela razvijati v Evropskem parlamentu.

"To pomeni, da je bil čas pravi," je dejala komisarka, ki se ji pri vsej zgodbi zdi zelo pomembno sodelovanje. "Današnji izzivi v sodobni družbi nikakor ne morejo biti več parcialno obravnavani, vedno potrebujemo sodelovanje različnih sektorjev. To bi moralo biti ključno vodilo pri vseh projektih," je dejala.

Pred nami so velike spremembe
Evropski poslanec Franc Bogovič, ki skupaj z Bulčevo gosti današnjo konferenco, je izrazil ponos, da je vlada koncept pametnih vasi sprejela za svojega. Ko so ideje prave, ljudje z veseljem stopimo skupaj, je dejal in dodal, da so pred nami velike spremembe, povezane z digitalizacijo, okoljskimi spremembami, demografskimi spremembami.

Vse to bo po njegovih besedah omogočilo, da bo podeželje še naprej zanimivo za bivanje, da bodo tam kakovostna delovna mesta in da se zajezi trend odseljevanja. Da bodo zaživeli projekti, pa potrebujemo pametne ljudi, ti so namreč porok za to, da bomo razvili pametno vas, pametno Slovenijo, pametno Evropo. "Pomembno je, da ljudje različnih političnih prepričanj in ljudje, ki zastopajo različne sektorje, sodelujemo," je še dejal Bogovič.

Boljša povezljivost in infrastruktura v vaseh
Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan pametne vasi vidi kot ljudi, skupnosti, da najdejo rešitve za izzive, ki jih imajo, ustvarjalci politike pa jih pri tem podpirajo. "Potrebujemo boljšo povezljivost in infrastrukturo v naših vaseh, še vedno zaostajamo za mesti. Potrebna je širokopasovna hitra internetna povezava," je dejal in dodal, da je drugi korak, da s to izboljšano povezljivostjo izboljšamo kakovost življenja, torej s službami, novimi lokalnimi trgi, z digitalnimi platformami lahko dostopamo tudi do svetovnih trgov, tu so še mobilnostne rešitve, lokalna proizvodnja energije, e-zdravje in šolanje na daljavo.