Kvote za letošnji odstrel še niso določene, saj morajo lovske družine odstrel predlagati do februarja, nato njihove predloge obravnava zavod za gozdove, končno besedo pa ima kmetijsko ministrstvo. Foto: Reuters
Kvote za letošnji odstrel še niso določene, saj morajo lovske družine odstrel predlagati do februarja, nato njihove predloge obravnava zavod za gozdove, končno besedo pa ima kmetijsko ministrstvo. Foto: Reuters

Na Lovski zvezi Slovenije pojasnjujejo, da poskušajo z odstrelom divjih prašičev zmanjšati škodo, ki jo ti povzročajo, zato dejanski odstrel presega načrt.

Po načrtu bi morali odstreliti 8.417 teh živali, dejansko so jih kar 11.084. Zgornje omejitvene meje za odstrel sicer ni.

Tudi skupni odstrel v zadnjih desetih letih je pri tej divjadi krepko nad načrti. Od leta 2008 do lani so tako lovci skupaj odstrelili 84.075 divjih prašičev, medtem ko jih je bilo za odstrel načrtovanih 74.819. Več kot lani so jih odstrelili le še v letu 2012.

Lovci so lani odstrelili tudi 4.279 glav jelenjadi, čeprav je bil načrt precej višji, skoraj 5.000 glav. Kljub temu so lani odstrelili daleč največ te divjadi v zadnjih desetih letih. Skupaj so v omenjenem obdobju odstrelili 31.102 jelenov in košut, načrtovali pa so odstrel 35.546 glav jelenjadi.

Po navedbah lovske zveze so lani načrtovali odstrel 2.103 gamsov. Odstrelili so jih nekaj manj, in sicer 1875. Največ, skoraj 1920 gamsov, so odstrelili leta 2008. Od leta 2008 do lani so skupaj odstrelili 18.336 gamsov, načrt pa je predvideval odstrel 21.274 teh živali.

Daleč največji je sicer odstrel srnjadi. Tako so lovci v letu 2017 odstrelili 32.669 glav te divjadi, medtem ko je načrt predvideval celo odstrel 39.986 glav. Od leta 2008 do lani bi morali lovci po načrtu odstreliti 405.568 srn, odstrelili pa so jih 314.233. Največ, 32.465 glav srnjadi so odstrelili leta 2016.

Kvote za letošnji odstrel še niso določene, saj morajo lovske družine odstrel predlagati do februarja, nato njihove predloge obravnava zavod za gozdove, končno besedo pa ima kmetijsko ministrstvo. Tako bodo letošnje kvote predvidoma določene v aprilu.

22.000 lovcev
V Sloveniji je skupaj 408 lovišč in 12 lovišč s posebnim namenom. Po zakonu o divjadi in lovstvu je Zavod za gozdove Slovenije upravljavec v 10 loviščih s posebnim namenom, v enem lovišču pa Triglavski narodni park, medtem ko z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine.

Trenutno na območju Slovenije deluje 416 lovskih družin, ki so v veliki večini združene v 18 območnih zvez lovskih družin oz. lovskih zvez, te pa naprej v Lovsko zvezo Slovenije.

Ta s približno 22.000 lovci v skladu z načelom sonaravnega gospodarjenja načrtuje gospodarjenje z divjadjo, izvaja dejavnosti gospodarjenja in varovanja okolja, izobražuje lovce ter javnost obvešča o vseh pomembnih vprašanjih ohranjanja divjadi.