Lombar zatrjuje, da bi bilo denarja v pokojninski blagajni dovolj, če bi država vrnila denar, ki si ga je v 20. letih iz nje sposodila. Foto: MMC RTV SLO/Gašper Petovar
Lombar zatrjuje, da bi bilo denarja v pokojninski blagajni dovolj, če bi država vrnila denar, ki si ga je v 20. letih iz nje sposodila. Foto: MMC RTV SLO/Gašper Petovar
Sindikalne centrale o referendumu

Na novinarski konferenci reprezentativnih sindikalnih central so predstavniki sindikatov spregovorili o razlogih za zavrnitev pokojninske reforme.

Lombar je poudaril, da so vladni razlogi za sprejetje pokojninske reforme na strani kapitala, in ne ljudi, kot bi morali biti. Prav tako je prepričan, da bi se vlada morala potruditi in denar za vzdržnost pokojninske blagajne dobiti drugje, in ne od tistih, ki imajo najmanj. Ponovno je izpostavil 8 milijard evrov, ki jih država po njegovem mnenju dolguje pokojninski blagajni.

"Laži predlagateljev pokojninske reforme"
Po prepričanju Dušana Rebolja (Pergam) je vladni odnos do sindikatov podcenjujoč in neprimeren. Vlada po njegovem mnenju zavrača vse sindikalne predloge, ker menijo, da so "brezvezni in nesprejemljivi".

Rebolj je prepričan, da vlada v svoji kampanji širi laži, in po njegovem mnenju je največja vladna laž, da bo zavrnitev pokojninske reforme vplivala na vzdržnost javnih financ. Ob tem je poudaril, da zavrnitev pokojninske reforme ne bo imela nobenega učinka na javne finance, saj je po njihovih izračunih pomoč Portugalski enaka desetletnim učinkom pokojninske reforme.

"Nesrečni pokojninski zakon"
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič je pojasnil, da bi vlada cilje, ki jih želi doseči s pokojninsko reformo, lahko dosegla na drugačen način in z drugimi ukrepi. Po njegovem mnenju bi morala vlada nameniti več pozornosti ustvarjanju novih delovnih mest, saj "brez dobrih, do delavca prijaznih delovnih mest pokojninske reforme ne more biti".

Semolič dvomi, da se vlada dovolj ukvarja s pridobivanjem denarja, na kar je vlado opozorila tudi Unija. Kot je povedal Semolič, "nesrečnega zakona" morda sploh ne bi potrebovali, če bi bili uspešni pri pobiranju davkov, prispevkov in krčenju sive ekonomije.

"Vlada naj vzame referendumski rezultat resno"
Dušan Miščevič
, predsednik Konfederacije sindikatov 90, je opozoril vlado, da je referendumski izid prav tako odraz zadovoljstva državljanov z vlado. Po njegovih besedah mora vlada upoštevati referendumski izid ne zgolj z zavrnitvenega ali potrditvenega vidika.

"Upokojitveni pogoji v nasprotju z motiviranjem mlajših"
Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber je prepričan, da so upokojitveni pogoji v nasprotju z motiviranjem tistih, ki na trg dela šele vstopajo. Pojasnil je, da vladni argumenti poudarjajo zgolj pomembnost let ob upokojitvi in ne več, koliko kdo dela. Po njegovem mnenju je s tako argumentacijo vlada razvrednotila delo in zgodnjo zaposlitev.

"Predčasno upokojevane prinaša prevelike maluse"
S predlagano pokojninsko reformo, bi bili malusi pri predčasnem upokojevanju tako veliki, da bodo že tako nizke pokojnine še nižje, je zatrdil Branko Celinšek, predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost. Pričakuje, da bodo ljudje dobro razmislili, kaj reforma dejansko prinaša, in jo na referendumu zavrnili.

Sindikalne centrale o referendumu