V SNS so proti temu, da bi slovenski vojaki sodelovali v akcijah izven meja Evropske unije. Foto: MMC RTV SLO
V SNS so proti temu, da bi slovenski vojaki sodelovali v akcijah izven meja Evropske unije. Foto: MMC RTV SLO

Smo za kadrovsko okrepitev policije, saj je znotraj organizacije vse preveč nestrokovnih, spolitiziranih in celo podkupljivih kadrov, ki v policijskih enotah nimajo kaj iskati.

Slovenija je botanični vrt Evrope, zato ga ne gre uničevati, so zapisali v program stranke. Foto: EPA
Upokojencem je potrebno posvečati večjo pozornost, menijo v SNS. Foto: EPA

Prav zato je njihov program postavljen tako, da daje prednost narodnim vprašanjem in slovenstvu na sploh. Program, ki so ga avgusta sestavili na seji se deli na šest tematskih sklopov, še pred njihovo razlago pa se jasno zavzamejo za to, da se verske skupnosti striktno ločuje od države.

Gospodarstvo in finance
Stranki se zdi pomembno dosledno uveljavljanje tržnega gospodarstva, a dodajajo, da se ob tem ne sme pozabiti na socialna vprašanja. Kot so navedli v programu, se zavzemajo za odpravo velikih ekološko spornih industrijskih kompleksov, znižanje bančnih zaslužkov, programe, ki omogočajo ohranjanje zelene narave, razvoj turizma, predvsem visokega, ukrepe v prid malih podjetnikov, znižanje prispevkov iz dela, davkov na plače in davka na dobiček, fleksibilnejše zaposlovanje. Tudi v SNS predlagajo uvedbo finančne policije, glede vstopa tujega kapital, pa menijo,da bi moralo biti to odprto in olajšano.

Izobraževanje
Prednost dajejo laičnemu državnemu šolstvu, torej nasprotujejo uvedbi verouka v šole, prav tako pa nasprotujejo tudi plačevanju šolnin na univerzah ter 100-odstotnem sofinanciranju zasebnih šol. Tudi vrtci, v katerih bi bilo potrebno zagotoviti ustrezno število mest, bi moral biti brezplačen, so zapisali v stranki, prav tako brezplačna pa naj bo prehrana v osnovnih šolah.

V stranki še menijo, da bi morali po šolah za dvig patriotizma uvesti domovinsko vzgojo, obenem pa naj bi se otroke bolj ekološko osveščalo. Tisti, ki po osnovni šoli zaključijo s šolanjem, pa bi morali obvezno obiskovati še kakšen dveletni srednješolski program, opozarjajo.

Celoten program si lahko preberete tukaj

Zdravstvo in sociala
Kot opozarjajo, se socialne pravice kričijo, temu pa v stranki nasprotujejo, zato predlagajo povečano skrb za upokojence, obvezno delo zdravnikov za določen čas v javnem zavodu, brezplačna zdravila za otroke in starejše ter cepljenje mladih deklet proti HPV.

Za preprečevanje odvisnosti od mamil in alkohola, bi uvedli posebne programe, pri temu pa bi se najbolj posvetili mladim.

Okolje, promet, kmetijstvo
V stranki bi precej omejili uporabo fitofarmacevtskih izdelkov ter pripravili natančen seznam vseh snovi, prepovedanih v kmetijstvu. Za ohranjanje okolja bi omejili uporabo avtomobilov v večjih mestih ter modernizirali železniško infrastrukturo, prednost bi dali obnovljivim virom energije.
SNS bi omejila nakup nepremičnin za tujce.

Sodstvo
Na tem področju se najprej zavzemajo za ukinitev trajnega sodniškega in tožilskega mandata ter izenačenje njihove imunitete s poslansko, prav tako pa je že dolgo znano, da bi uvedli register pedofilov. Sodnike bi v primeru napačne sodbe kaznovali, predvsem na področju gospodarskega kriminala pa povečali denarne kazni. Prometne kazni bi znižali.

Precej bi preoblikovali policijo in njeno delo ter ponovno odprli kadetsko šolo, uvedli bi pa tudi delo v zaporih.

Zunanja politika
Vstopu v NATO in EU so najprej nasprotovali, razlagajo v stranki, a so sedaj nekoliko spremenili mnenje, še vedno pa nasprotujejo Lizbonski pogodbi. Kljub pretežni podpori EU pa dodajajo, da mora Slovenija v povezavi kar se da najbolje uveljavljati lastne interese.

Do mejnega vprašanja s Hrvaško ostajajo neomajni, poudarjajo, da bi morala tako v Italiji kot na Madžarskem slovenska manjšina imeti take pravice kot v jo imajo manjšine teh dveh držav v Sloveniji.

Smo za kadrovsko okrepitev policije, saj je znotraj organizacije vse preveč nestrokovnih, spolitiziranih in celo podkupljivih kadrov, ki v policijskih enotah nimajo kaj iskati.