Dela v tej stanovanjski soseski še vedno stojijo, gradbišče pa je ostalo tudi brez vodstva. Foto: MMC RTV SLO
Dela v tej stanovanjski soseski še vedno stojijo, gradbišče pa je ostalo tudi brez vodstva. Foto: MMC RTV SLO

Kupci stanovanj in ljubljanski stanovanjski sklad že nekaj časa čakajo na dokončanje Celovških dvorov in vselitev prvih stanovalcev. Podizvajalci zaradi neplačevanja nočejo dokončati projekta, zato je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana sam zagotovil elektriko in podpisal pogodbo z dobaviteljem dvigal, prizadevajo pa si tudi za pridobitev zemljiškoknjižnih dovoljenj ter za začetek delovanja upravnika.

"Ko bodo zagotovljeni vsi predpisani bivalni pogoji za večstanovanjske objekte, bomo takoj pričeli s sklepanjem najemnih pogodb z bodočimi najemniki - upravičenci do dodelitve neprofitnih najemnih stanovanj na podlagi že zaključenih javnih razpisov," je pojasnila direktorica stanovanjskega sklada MOL-a Jožka Hegler.

Ni ogrevanja in prezračevanja kleti
A kot pravi predsednika Združenja izvajalcev zaključnih del v gradbeništvu v okviru Gospodarske zbornice Slovenije Mirko Požar stanovanja v lasti MOL-a zaenkrat še nimajo ogrevanja in prezračevanja kletnih prostorov. "To pa pomeni, da se v primeru parkiranja v kletnih prostorih nabira ogljikov monoksid. Tudi če bi prišlo do vselitve, bi v primeru neurejenega prezračevanja kletnih prostorov, varnostni inšpektor ukrepal," je opozoril.

NLB čaka na Vegradovo poplačilo dolga
Dela sicer stojijo, ker Nova Ljubljanska banka po besedah Požarja še vedno noče izdati izbrisnih pobotnic za hipoteke na stanovanjih, ki so jih nekateri podizvajalci pridobili kot plačilo za opravljeno delo. Banka namreč vztraja, da bo izbrisne pobotnice izdala, ko ji bo Vegrad vrnil posojilo. Podizvajalci pa ji predlagajo, naj - kot sta to pripravljena storiti Mestna občina Ljubljana (MOL) in občinski stanovanjski sklad - deponira izbrisne pobotnice.

Požar je izpostavil tudi, da bi bili danes Celovški dvori, če bi hipotekarni upniki držali besede in izbrisne pobotnice izdali po predanem uporabnem dovoljenju, zaključeni in ljudje vseljeni. Tako pa zdaj tam ni več niti vodstva gradbišča. "Podizvajalci smo se pripravljeni organizirati in prevzeti vodenje, da se projekt zaključi. Dokler banke ne izdajo izbrisnih pobotnic, tega ne moremo narediti, saj bi to pomenilo samomor," je poudaril Požar.