Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen
Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen
Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen

Kapela Kristusa Kralja stoji na samem vstopu v Logarsko dolino, le nekaj kilometrov naprej od Solčave. Poletje 1931 je bilo za domačine na Solčavskem delavno, saj so morali končati gradbena dela na novi kapeli, ker je bil slovesen blagoslov kapele predviden že za 9. avgust 1931. Dela so sicer začeli pred enim letom, julija 1930, in jih tudi končali v predvidenem roku. Poglejmo si, kako so v časopisju poročali o dogodku.

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših, pa tudi čisto vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih ter zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti, natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik Jutra), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Logarska dolina. Foto: Rok Omahen
Logarska dolina. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Cerkev Marije Snežne v Solčavi. Foto: Rok Omahen
Cerkev Marije Snežne v Solčavi. Foto: Rok Omahen

Blagoslov kapele Kristusa Kralja
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenec 13. avgusta 1931: "Že v soboto se je oblekla Solčava v prazniško obleko, da je dostojno sprejela svojega nadpastirja prevzv. gospoda dr. Andreja Karlina [(1857-1933), mariborski škof], ki se je pripeljal okoli 4 popoldne v Solčavo. Sredi vasi pred kapelico sta Prevzvišenega pozdravili dve šolski deklici ter zastopnik Marijine fantovske družbe in zastopnica dekliške Mar. družbe. Prevzvišeni se je za te pozdrave mladih duš ginjen zahvalil in izrazil željo, da bi še nadalje mladina tako bogoljubno živela kot je do zdaj, vdana Kristusu Kralju. Po kratkem odmoru je nato Prevzvišeni konsekriral [posvetil] zvon za kapelo v Logarjevi dolini. Glavna slovesnost pa se je vršila v nedeljo v Logarjevi dolini."

Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen
Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen

"Ob desetih je prevzvišeni g. škof blagoslovil novo kapelo ob asistenci g. kanonika dr. Cukale, dekana g. J. Krančiča in ostale duhovščine, nakar je g. škof daroval prvo sv. daritev v novi kapeli; med mašo je prav ubrano prepeval domači pevski zbor. Po maši se je g. škof zahvalil vsem, ki so pripomogli, da se je ta cerkev zgradila, na kar se je cerkvena slovesnost zaključila z zahvalno pesmijo. Popoldne ob pol 2 se je Prevzvišeni odpeljal. Ljudstva je bilo ta dan ogromno v Solčavi in Logarjevi dolini. Med drugimi sta bila pri slovesnosti tudi gospod in gospa Šuman, ki sta prva darovala znatno vsoto za kapelo v Logarjevi dolini."

Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen
Kapela Kristusa Kralja. Foto: Rok Omahen

Zasluge domačega kaplana Vinka Kolmana
"Naj nam bo dovoljeno, da se spomnimo še nekoga, ki je bil duša in gibalo vsega podjetja - namreč g. kaplana Vinka Kolmana. Mislim, da ne rečem preveč, če trdim, da ako bi ne bilo njega in njegove požrtvovalnosti in vztrajnosti, bi danes kapele ne bilo v Logarjevi dolini. Skozi dve leti se je neprenehoma trudil za to kapelo: zbiral denar; zdaj moral iti v Maribor, zdaj v Celje, zdaj v Ljubljano in to poleg svojih dušnopastirskih skrbi in dolžnosti. Za vse njegovo delo so mu zlasti Solčava ni iskreno hvaležni; pa tudi Ietoviščarji in tujci, ki prihajajo v Log. dolino, da duhovnikov niti ne omenim ne. Zato bo kapela Kristusa Kralja v Logarjevi dolini trden spomenik dela in vztrajnosti g. kaplana. Naj Kristus Kralj stotero poplača g. kaplanu in vsem, ki so kaj pripomogli h kapeli."

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si