Palači Dunav in Viktorija. Foto: Rok Omahen
Palači Dunav in Viktorija. Foto: Rok Omahen
Cankarjeva cesta. Foto: Rok Omahen
Cankarjeva cesta. Foto: Rok Omahen
Palača Dunav. Foto: Rok Omahen
Palača Dunav. Foto: Rok Omahen

Današnja Cankarjeva cesta v središču Ljubljane je bila v preteklosti znana pod različnimi imeni. V času Avstro-Ogrske je tako nosila ime Franc Jožefa cesta, po razpadu dvojne monarhije pa je bila preimenovana v Aleksandrovo cesto. Poleti 1931 je v prenovljeni podobi zasijal park Tivoli, gradilo se je Tromostovje, pa tudi nekaj novih stavb. V današnjem prispevku si bomo ogledali, kako so v časopisju poročali o gradbenih delih na Cankarjevi cesti.

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših, pa tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih ter zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti, oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik Jutra), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Palača Viktorija. Foto: Rok Omahen
Palača Viktorija. Foto: Rok Omahen
Palača Viktorija. Foto: Rok Omahen
Palača Viktorija. Foto: Rok Omahen

Novi palači na Aleksandrovi cesti
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenec 10. julija 1931: "Po dveh letih živahne gradbene delavnosti na Aleksandrovi cesti se bližata stavbi 'Dunav' in 'Viktorija' svoji končni izgraditvi. Tako so podrli včeraj odre pri obeh palačah do 1. nadstropja in s tem omogočili pogled na fasade. Palača zavarovalnice 'Dunav' tvori precej močno nasprotje palači 'Viktoriji'. Zunanjost palače `Dunav´ spominja na nove moderne stavbe, ki se z vso silo ogibajo vsake navlake na fasadah in se zadovoljijo z linijami, ki jih ustvarjajo okna. Palača 'Dunava' bo v pritličju in prvem nadstropju imela fasado iz umetnega rjavo pobarvanega kamna. Na Aleksandrovi cesti pa bo tik na meji 'Viktorije' širok vertikalni pas za svetlobno reklamo."

Palača Viktorija. Foto: Rok Omahen
Palača Viktorija. Foto: Rok Omahen

"Palača 'Viktorija' ima bolj živahno fasado, podkrepljeno z mogočnimi stebri, ki segajo skozi tri nadstropja. Palača `Viktorija´ je višja, kakor sta vogalni stavbi Kreditna banka in 'Dunav'. Skozi palačo 'Viktorija' bo zgrajen tudi prehod čez dvorišče in skozi novo palačo Pokojninskega zavoda ob Gajevi ulici [Štefanova ulica]. Aleksandrova cesta je s tema palačama definitivno zazidana in je pridobila zelo mnogo."

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si