Tromostovje ponoči. Foto: Rok Omahen
Tromostovje ponoči. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Poletje 1931 ni bilo vroče zgolj po temperaturah in pestrem dogajanju na političnem parketu, saj so v časopisju skoraj vsak dan poročali o raznovrstnih, lažjih pa tudi težjih kriminalnih dejanjih, s katerimi so se spoprijemali takratni organi pregona. V današnjih Razglednicah preteklosti si bomo ogledali izsek iz policijskega poročila ljubljanskih policistov, ki kaže na nekoliko povečan obseg dela na začetku meseca julija.

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših, pa tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih in zunaj meja domovine, pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik »Jutra«), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Gneča v zaporu
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenski narod 13. julija 1931: »V soboto in včeraj ponoči so imeli policijski organi izjemoma sila veliko posla z raznimi razgrajači in pretepači. Pijanci in slične nerode so se nastavljale in izzivale na raznih krajih. V Tivoliju in drugod v predmestjih pa tudi na ulicah sredi mesta. V več primerih ni zadostoval en stražnik, marveč so mu morali prihiteti na pomoč tovariši, da so tako z združenimi močmi vlačili izzivače v zapore, kjer je nastala kar naenkrat gneča. Pijanci so v temi prisluškovali drug drugemu, potem so pa začeli kar v zboru tuliti, tako da so imeli na policijski upravi dve izredno nemirni noči.«

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Streljanje na Kodeljevem in vožnja s samokolnicami
»Na Kodeljevem so pijanci celo streljali, v par družbah se je zabliskal nož in je tekla kri, a o teh dogodkih poročamo na drugem mestu. V trnovskem predmestju se je zbrala pozno ponoči družbica veseljakov pred neko gostilno. Gostilničar jim ni hotel odpreti, zaradi česar so se maščevali na ta način, da so znosili na novi most Malega grabna več miz in se tam zabavali nalik duhovom. Prizor, ki ga je opazoval nočni čuvaj regulacijskih del pri Malem grabnu, je bil moten samo s tuljenjem, ki je prihajal iz grl teh strahov. Ponočnjaki so naposled vprizorili še velezabavno vožnjo s samokolnicami po Opekarski cesti, čemer je napravil konec stražnik. Sledilo je seveda jecljavo opravičevanje in pa primerne globe, ki menda še največ zaležejo.«

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Razbita okenska stekla
»Na hišo posestnika Alojzija Gorjanca v Einspielerjevi ulici 21, so se ponoči isto tako spravili ponočnjaki, ki so se zabavali s tem, da so mu jeli s kamenjem pobijati šipe na oknih. Ogrožena je bila tudi osebna varnost, kajti kamenje je padalo v sobo, kjer sta spali 2 dekleti, ki se bosta mladim ponočnjakom pač lepo zahvalili za to kavalirstvo

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Ukradena umivalnika in kože
»Varnostni organi zasledujejo mladega navihanca, ki je na prav prevejan način prišel do denarja. Fant je delal nekaj dni na vrtu soproge ravnatelja ge. Ivane Vajrecove pod Rožnikom. Gospa mu je predvčerajšnjim izročila dva umivalnika, ki naj bi ju odnesel v popravilo. Z njim je šla tudi služkinja Marija Petkovškova, a jo je fant pregovoril na Bleiweisovi cesti, naj se sama odpelje v Vodmat, kjer naj ga počaka, da potem skupno stopita k mojstru. Petkovškova mu je zaupala in odšla naprej, neznanec je pa zavil naravnost na starino in umivalnika prodal za 150 Din. Petkovškova je pozneje umivalnika sama izsledila, dočim je navihanec neznano kam izginil in jo najbrž popihal iz Ljubljane.«

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

»V soboto smo poročali o tatvini kož v hiši inž. Frana Tavčarja na Dolenjski cesti. Kože in sicer tri lisičje ter eno divjega mačka so našli v trgovini g. Franca Zdravica v Florjanski ulici. Tat jih je skušal prodati pa mu jih je g. Zdravič, ko se je prodajalec vedel sumljivo, zaplenil. Tat se je Zdravičevega nastopa seveda ustrašil zato je hitro smuknil iz trgovine, se zavihtel na kolo in se odpeljal.«

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si