Spomenik talcem ob parku Tivoli v juliju 2019. Foto: Rok Omahen
Spomenik talcem ob parku Tivoli v juliju 2019. Foto: Rok Omahen

V včerajšnjih Razglednicah preteklosti smo lahko videli policijsko poročilo iz enega poletnega konca tedna v Ljubljani, danes pa si bomo ogledali, kako so se ljubljanski stražniki poleti 1931 spoprijemali z vandalizmom, ki ni bil prav redek pojav v mestu v tistem času.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Dvorec Tivoli. Foto: Rok Omahen
Dvorec Tivoli. Foto: Rok Omahen

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših, pa tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih in zunaj meja domovine, pred devetdesetimi leti oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik »Jutra«), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Nočno divjanje po Tivoliju
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenec, 10. julija 1931: "Neznani zlikovci so te dni ponoči spet ovekovečili v Tivoliju svojo veliko srčno kulturo. Polili so kamniti obod vodometa z rdečo barvo in vrgli vanj klop in perje aloje. Na koncu glavnega drevoreda so izdrli več klopi iz zemlje in polomili cvetoče grmiče. Ker se jim je zdelo škode še premalo, so poškodvali tudi novi steber od vhodu glavnega drevoreda s krvavordečo barvo. Uprava mestne vrtnarije trpi znatno škodo. Vsekakor neverjetno je, da se najdejo med našo mladino, `upom naroda´, še vedno suroveži, ki mislijo, da morajo na tak vandalski način dati duška svojemu junaštvu in pijanskemu razpoloženju. Zlikovci zaslužijo najstrožjo zaporno in denarno kazen in še kakšno vrošo po zadnji plati."

Spomenik žrtvam NOB-ja pred Gimnazijo Vič v juliju 2019. Foto: Rok Omahen
Spomenik žrtvam NOB-ja pred Gimnazijo Vič v juliju 2019. Foto: Rok Omahen
Tivoli. Foto: Rok Omahen
Tivoli. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Policija v nadzor mestnih parkov
"Zadnje čase je pustošenje tivolskih drevoredov po neznanih zlikovcih sploh na dnevnem redu. Policijska uprava se je radi čedalje pogostejših pritožb slednjič odločila, da z energičnimi ukrepi napravi konec temu vandalizmu. Uvedla je stalno policijsko kontrolo mestnih nasadov. Ustavila in legitimirala bo poslej vsakogar, ki se ji bo zdel sumljiv, ter ga odvedla na policijsko stražnico."

Javna objava imen vandalov
"Ta ukrep policijske uprave pozdravljamo z velikim zadoščenjem, kajti naš lepi Tivoli je postal zadnje čase res že pravcati eldorado vsemogočih sumljivih tipov, da se pošten in miroljuben človek zvečer skoraj več ne upa tja. Ponočni razgrajači, ki so doslej nemoteno pustošili in razgrajali po mestnih nasadih, naj pomnijo: ime vsakogar, ki ga bo policijska kontrola zasačila pri vandalskem poslu, bo objavljeno v vseh ljubljanskih dnevnikih, kar jim vsekakor ne bo v čast."

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si