Akreditacija za novomeško univerzo je bila podeljena za pet let, najpozneje v šestih mesecih bodo izpeljali postopke za ustanovitev organov univerze in izvolitev rektorja. Foto: BoBo
Akreditacija za novomeško univerzo je bila podeljena za pet let, najpozneje v šestih mesecih bodo izpeljali postopke za ustanovitev organov univerze in izvolitev rektorja. Foto: BoBo

Pred 20 leti je bil v Novem mestu ustanovljen prvi samostojni visokošolski zavod, ki so mu sledili drugi. Akreditacijo za ustanovitev zasebne univerze je dobilo Visokošolsko središče, v okviru katerega delujejo štiri fakultete, in sicer za poslovne in upravne vede, za upravljanje, poslovanje in informatiko, za tehnologijo in sisteme ter za zdravstvene vede. V letošnjem študijskem letu imajo ti zasebni zavodi 600 študentov. Direktor Visokošolskega središča Marjan Blažič meni, da ustanovitev univerze pomeni veliko pridobitev za Novo mesto in regijo. "In univerza lahko močno vpliva na razvoj družbe, na kakovost življenje in na trajnostni razvoj okolja."

V Novem mestu pa delujejo še štirje drugi visokošolski zavodi, med njimi je tudi državna fakulteta. Direktor Visokošolskega središča Marjan Blažič pravi, da ostajajo odprti za sodelovanje. "Smo jih že in jih vabimo k sodelovanju."

Akreditacija za novomeško univerzo je bila podeljena za pet let, najpozneje v šestih mesecih bodo izpeljali postopke za ustanovitev organov univerze in izvolitev rektorja.