Maribor. Foto: Rok Omahen
Maribor. Foto: Rok Omahen
Maribor. Foto: Rok Omahen
Maribor. Foto: Rok Omahen
Kužno znamenje. Foto: Rok Omahen
Kužno znamenje. Foto: Rok Omahen

Serija Poletje 1931 se z današnjim prispevkom zaključuje. V dobrem mesecu dni smo si ogledali nekaj utrinkov iz življenja naših prednikov pred devetdesetimi leti, danes pa nas čaka še kratek izlet v Maribor. Ogledali si bomo, koliko prebivalcev je imelo mesto pred slabim stoletjem, koliko stavb in prevoznih sredstev je bilo na voljo ter ne nazadnje koliko mleka in jajc je bilo proizvedeno v letu poprej.

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših, pa tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih ter zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti, oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik "Jutra"), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Bazilika Matere Usmiljenja. Foto: Rok Omahen
Bazilika Matere Usmiljenja. Foto: Rok Omahen
Mariborski grb. Foto: Rok Omahen
Mariborski grb. Foto: Rok Omahen
Spomenik Rudolfu Maistru. Foto: Rok Omahen
Spomenik Rudolfu Maistru. Foto: Rok Omahen

Maribor v številkah
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Mariborski večernik "Jutra", 9. julija 1931: "Osrednja mariborska popisovalna komisija je zaključila sedaj svoje delo, na podlagi katerega je ugotovljeno, da šteje skupno število prebivalstva v Mariboru nekaj več, kot je bilo prvotno objavljeno in sicer 33.921. [Po podatkih Statističnega urada je na območju Občine Maribor v letu 2019 živelo dobrih 112.000 prebivalcev.] Po narodnosti je od tega 31.727 Jugoslovenov, 1613 Nemcev, 428 Čehoslovakov, 86 Rusov, 3 Ukrajinci, 10 Poljakov, 1 Rusin, 1 Belgijec, 18 Italijanov, 3 Rumuni, 10 Madžarov, 1 Urugvajec, 2 Francoza, 5 Angležev, 12 Židov [Judov] in 1 sam Švicar."

"Po materinskem jeziku pa je 27.533 Slovencev, 2931 Srbohrvatov, 2696 Nemcev, 426 Čehoslovakov, 96 Rusov, 6 Ukrajincev, 20 Poljakov, 3 Rusini, 55 Italijanov, 14 Rumunov, 52 Madžarov, 28 Francozov, 4 Angleži."

Prva gimnazija Maribor. Foto: Rok Omahen
Prva gimnazija Maribor. Foto: Rok Omahen
Grič Piramida. Foto: Rok Omahen
Grič Piramida. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Verska in izobrazbena struktura prebivalstva
"Po veroizpovedih je 31.200 rimokatolikov, 1669 pravoslavnih, 628 evangeličanov, katerih število stalno nazaduje, 234 muslimanov, 14 starokatolikov, 16 grško katoliških, 80 Židov, 67 brez veroizpovedi, 4 adventisti, 5 narodna češka cerkev, 2 svobodna kristjana in 2 baptista."

"Po izobrazbi je 30.670 oseb, ki znajo čitati in pisati. Samo čitati zna 127 oseb. Nepismenih z deco, ki še ni šoloobvezna, je 3124, od katerih je pravih analfabetov le 6. Postranske zaslužke, poleg redne plače ima 200 oseb, invalidov pa je 93. Trajno prisotnih je v Mariboru 29.820 prebivalcev; začasno prisotnih pa 4101, od tega nad 3000 dijakov, začasno odsotnih pa je 398."

Lent. Foto: Rok Omahen
Lent. Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Nekaj besed o mariborskih stavbah
"Zanimiva je statistika stavb, ki jih je 2764, od tega je pritličnih zgradb 1287, enonadstropnih 1054, dvonadstropnih 311, trinadstropnih ravno 100, štirinadstropnih 11 in ena petnadstropna, to je `Zadružna gospodarska banka´. Pred letom 1917 je stalo v Mariboru 2129 stavb, tako da je bilo po prevratu zgrajenih 636 novih stavb, to je več kakor v zadnjih 40 letih skupaj. Na kanalizacijo je priključenih 1832 stavb, vodovodni priključek pa ima 2164 hiš."

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

"Stanovanj je v Mariboru 7627, od katerih je 105 praznih, vendar pa je samo polovica prikladna za stanovanje. Od stanovanj odpade 1659 prostorov na zavode, samostane, hotele itd. V stanovanjih je 5969 vodnih odtokov, 7193 električnih priklopov, v 1358 stanovanjih je vpeljan plin. Poslovnih prostorov s skladišči in kletmi pa je 6637."

O prometu in živalih
"Prijavljenih je 82 tovornih avtomobilov, 170 osebnih avtomobilov, 134 motornih koles in 1726 dvokoles. Pregled živine izkazuje 429 konj, 357 govedi, 357 svinj, 138 glav drobnice in 5015 perutnine ter 30 panjev čebel. Mariborske krave so dale lansko leto 2982 hektolitrov mleka, perutnina pa 255.002 jajc."

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.si