Prisluhnimo tišini

Jesen življenjaV prvi oddaji Prisluhnimo tišini v letu 2018 se bomo vrnili v jesenski čas, ko je bil sprejet zakon o osebni asistenci. Zakon bo stopil v veljavo januarja prihodnje leto, do takrat pa je nujno potrebno popraviti 7.člen zakona, ki ne izenačuje gluhih in naglušnih s slepimi osebami. V dveh domovih za ostarele, pa smo obiskali gluhe, ki se jih je že dotaknila jesen življenja, ter preverili, kako je tam za njih poskrbljeno. V enem od dnevnih centrov za gluhe in naglušne smo si skupaj z gluhimi udeleženci kuharskega tečaja privoščili kosilo, v Tunjicah pri Kamniku pa nas je sprejel župnik, ki ga vsi tisti gluhi, ki hodijo v cerkev, zelo dobro poznajo. Je namreč edini duhovnik, ki mašuje v znakovnem jeziku.