Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Regionalni TV program Koper Capodistria

Regionalni TV program Koper – Capodistria ima po Statutu in Zakonu o RTV Slovenija natančno opredeljeno vlogo opravljanja svojih temeljnih funkcij priprave in oblikovanja regionalnega programa vseh zvrsti, ki ga oddaja na svojem kanalu, dopisniškega dela za informativne in kulturne oddaje TV Slovenija in pripravo programa, ki povezuje slovensko manjšino v Italiji z matico. Regionalni TV program, ki ga sestavljajo skoraj v celoti oddaje lastne produkcije, je v današnjem medijskem prostoru pomemben protagonist, ki ne samo obvešča, temveč opravlja poslanstvo sporazumevanja in sožitja v tem večnacionalnem in večkulturnem prostoru.
Posreduje informacije in ustvarjalnost iz skupnega kulturnega in informacijskega prostora, posreduje informacije o sožitju narodov, manjšin, o odprtosti meje, o meddržavnem in medregionalnem sodelovanju. Med osnovne smernice sodi krepitev narodnostne identitete, promocija regije, Slovenije in slovenske manjšine skozi avtorske oddaje, vzpostavljanje partnerstva z regionalnimi TV centri v EU ter stalno preverjanje dosežene ravni in kakovosti.
V zadnjih letih je slovenski program koprske televizije dosegel močan razmah in se trdno usidral v zavest slovenskih in zamejskih gledalcev, namreč ustrezne raziskave in meritve gledanosti so zelo zadovoljive.
Regionalni TV program ima tako kot druge evropske regionalne TV hiše z lastno frekvenco tudi lasten informativni program, lastne kontaktne, dokumentarne, magazinske, otroške, mladinske, športne, razvedrilne oddaje, skratka lastno programsko shemo, seveda glede na kadrovske, finančne in tehnične zmogljivosti. Regionalni TV program posreduje svoje oddaje na 27. kanalu, obenem pa se z mnogimi oddajami pojavlja na I. in II. programu TV Slovenija. Regionalni TV program teče od ponedeljka do nedelje v shemskem pasu med 18.00 in 19.00 uro, ob ponedeljkih in četrtkih pa tudi v večernem pasu med 22.30 in 24.00 uro.
Enourni programski pas je skromen, pa vendar zadovolji želji kar najširšemu krogu gledalcev, saj nam lastna frekvenca zagotavlja ustrezen doseg regionalnih TV programov po vsej Primorski regiji, v zamejstvo, preko kabelskega sistema skoraj po vsej Sloveniji in preko satelita po vsem svetu.

Oddaje Regionalnega TV programa Koper – Capodistria:

a. PRIMORSKA KRONIKA
b. IZOSTRITEV
c. MED VALOVI
d. LJUDJE IN ZEMLJA
e. NA OBISKU
f. S-PREHODI
g. ŠPORTEL
h. SLOVENCI V ITALIJI
i. LYNX MAGAZIN
j. ŠPORTNA MREŽA
k. MINUTE ZA DOBER TEDEN
l. DOBRO JUTRO
m. OSEBNOST PRIMORSKE
n. GOSPODARSTVENIK PRIMORSKE
o. NAŠ ŠPORTNIK


Matej Sukič, univ. dipl. ekon.
Odgovorni urednik / Chief Editor
UPE Regionalni televizijski program
Regionalni RTV center Koper – Capodistria
mail: matej.sukic@rtvslo.si
mob: +386 51 662 964
tel: +386 5 668 53 00