Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Prijava RTV prispevka (TV, RA, AR)

3. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter o načinu plačevanja RTV prispevka (Ur. list v RS, št. 75/04) določa, da mora novi imetnik sprejemnika le-tega prijaviti RTV Slovenija v roku tridesetih dni po pridobitvi.
Imetnik RTV sprejemnika začne plačevati RTV prispevek naslednji mesec po tem, ko je sprejemnik prijavil Radioteleviziji Slovenija (15. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter o načinu plačevanja RTV prispevka).

Prijavo morate poslati pisno po pošti, telefaksu ali elektronski pošti:
Prijava za fizične osebe mora vsebovati:

 • ime in priimek imetnika sprejemnika,
 • naslov in pošto
 • davčno številko
 • vrsto sprejemnika (TV, RA, AR)
 • podpis
 • Lahko izpolnite tudi prijavni obrazec in ga pošljete na naš naslov.

Prijava za pravne osebe in samostojne podjetnike mora vsebovati:

 • naziv in sedež
 • naslov in pošto
 • davčno številko
 • matično številko
 • vrsto, število ter rabo (javna/zasebna) sprejemnika
 • žig in podpis

Lahko izpolnite tudi prijavni obrazec in ga pošljete na naš naslov.