RTV-prispevek je posebna oblika javne dajatve, predpisana z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. št. 96/05) in predstavlja najpomembnejši vir financiranja nacionalne radiotelevizije. Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je vsak, ki ima oz. uporablja radijski ali televizijski sprejemnik oz. katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija.

Vse zadeve v zvezi z RTV-prispevkom se urejajo preko Službe za obračun RTV-prispevka.

KONTAKTI
Naslov: RTV Slovenija
Služba za obračun RTV-prispevka
Čufarjeva ulica 2
1550 Ljubljana
Telefonska številka: 01/475 46 00
Informacije po telefonu od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00
Telefaks: 01/475 30 15
Elektronska pošta: rtv.prispevki@rtvslo.si

Informacijska pisarna: Čufarjeva ulica 2, Ljubljana
Uradne ure: ponedeljek - petek od 8.00 do 12.00 ter ob sredah še od 14.00 do 17.00

Sredstva za RTV-prispevek se nakazujejo na posebni račun RTV Slovenija, odprt pri UJP: SI56 0110 0849 3106 536, koda namena: SUBS, BIC banke prejemnika: BSLJSI2X.

V nadaljevanju naše spletne strani lahko pridobite izčrpne informacije v zvezi z RTV-prispevkom; za enostavnejše urejanje zadev, povezanih z RTV-prispevkom, pa so vam na voljo tudi elektronski obrazci.