Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

MMCTeden: Intervjuji, analize, kolumne, poglobljeni prispevki

PRAVILA SPONZORIRANJA NA RTV SLO

Posamezno podjetje ali organizacija lahko prevzame pokroviteljstvo nad posamezno programsko vsebino v televizijskih in radijskih programih RTV Slovenija v skladu z določili Zakona o medijih in Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji.

 • vsaka sponzorirana oddaja oz. vsebina mora biti jasno označena kot taka na začetku in na koncu oddaje s sponzorjevim imenom (ZMed), to velja, če je sponzorirana v celoti ali delno (MEKCT)
 • sponzorstvo katerekoli oddaje ali programske vsebine RTV Slovenija ne sme ogroziti njene poklicne integritete, avtonomnosti in finančne neodvisnosti
 • sponzorirane oddaje oz. vsebine ne smejo vzpodbujati prodaje, nakupa ali najema izdelkov sponzorja ali koga drugega, še zlasti ne z opozarjanjem na določene izdelke ali storitve v takih oddajah (MEKCT, ZMed)

Poudarjamo, da sponzor in oglaševalec nista eno in isto. Sponzor je lahko tudi oglaševalec svojih izdelkov, vendar s tem zapade pod pravila oglaševanja (vstavljanje v oglasne bloke, minutaža itd). Zakonsko ni posebej izpostavljen t.i. product placement, skladno s tem členom pa je prepovedan.

 • poročila in aktualno-informativne oddaje ne smejo biti sponzorirane (ZMed, MEKCT)
 • v primeru, da je neko podjetje orgranizator ali sponzor oz. donator umetniškega dela, kulturno-umetniške prireditve in dobrodelne akcije, na naših programih pa objavimo to prireditev oz. akcijo, se to ne šteje za oglas niti ni sponzorstvo oddaje. (ZMed)

Služba za trženje RTV Slovenija posebne sponzorske ponudbe posreduje vsem zainteresiranim partnerjem (aktualne ponudbe so objavljene na internetnih straneh www.rtvslo.si/marketing).
Sponzorstvo prevzame partner, ki na ponudbo odgovori prvi.

NAČINI IDENTIFIKACIJE SPONZORJA

Na TV Slovenija se v skladu s pravili EGTA, Zakonom o medijih in Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji uporabljajo naslednji načini identifikacije:

 • Billboard (oglasna deska)
  logotip na začetku in koncu oddaje
 • Break bumpers (prekinitveni oglas)
  logotip na začetku ali na koncu prekinitve oddaje
 • Sponsorship reminders (opomnik o sponzorstvu)
  omemba sponzorja – logotip v času običajne prekinitve oddaje (pri prenosu športnih in kulturnih prireditev, s katerim prekinejo dogajanje in s tem tudi prenos).
 • Trailers (napovednik)
  napovednik oddaje z vključenim logotipom sponzorja kadarkoli v času predvajanja napovednikov
 • Awards of prizes and gifts (podeljevanje nagrad in daril)
  V kolikor bi sponzor želel sodelovati v oddaji tudi z nagrado, je lahko le-ta v višini največ 25% vrednosti skupnega neto sponzorskega zneska. Pomeni: največ 25%vrednosti sponzorskega zneska se lahko obračuna z vrednostjo nagrade.
 • Enhancement of sponsorship (stopnjevanje sponzorstva)
  postavljanje sponzorjevega oglasa v bloku med oddajo v privilegiran položaj