Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

28 let - posebna oddaja ob dnevu državnosti

Računi in plačevanje

RTV-prispevek se v skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 (Ur. list RS, št. 117/06, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) plačuje do 15. v mesecu za tekoči mesec. Če RTV-prispevek ni plačan v tekočem mesecu, se obračunavajo zakonske zamudne obresti po obrestni meri, ki velja za davke. Zamudne obresti se obračunajo naslednji mesec po prejemu plačila.

RTV Slovenija zavezancem mesečno pošilja obračune RTV-prispevka, navadno v začetku meseca, za tekoči mesec. Računi se pošiljajo bodisi v papirni obliki, bodisi na različne načine v elektronski obliki. Plačilo računa se lahko uredi tudi z direktno bremenitvijo (t.i. 'trajnik').

Več o načinih prejemanja in plačilu računov si lahko preberete na spodnjih povezavah: 

Direktna bremenitev

 

E-račun

 

m-Bills

 

V primeru, da zavezanec svojih mesečnih obveznosti ne poravna, ga RTV Slovenija na zaostale obveznosti opomni na naslednjih mesečnih obračunih. V prvi polovici vsakega koledarskega leta pošlje RTV Slovenija odločbo o obveznosti plačila vsem zavezancem, ki imajo še kakšno neporavnano obveznost iz preteklega leta. V kolikor obveznost tudi po prejeti odločbi ni poravnana, RTV Slovenija s sklepom o davčni izvršbi začne postopek izvršbe.

Ste morda posamezni račun založili ali vam ni bil dostavljen?

V tem primeru lahko naročite prepis računa, in sicer:

  • po telefonu na številki 01/475 3010 (vsak del. dan od 8.00 do 15.00)
  • na e-naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si,
  • na naslov: RTV Slovenija, Služba za obračun RTV prispevka, Čufarjeva ulica 2, Ljubljana.


Prejemate več računov za RTV-prispevek za različne lokacije in bi želeli združen račun?

Pogoji za ureditev združenega računa so, da:

  • ni nobenih neporavnanih obveznosti,
  • je zavezanec na računih ista oseba,
  • je na računih ista vrsta bremenitve v enakem znesku (npr. pavšalni RTV-prispevek).

Zavezanec pošlje zahtevek za združitev računov pisno po pošti ali po e-pošti. Opozorilo: Na združenem računu ni specifikacije, na katere naslove in sklicne številke se nanaša združen račun.

Želite plačati večji znesek RTV-prispevka za v naprej?

RTV Slovenija ne more obračunati RTV-prispevka za poljubno obdobje v naprej, saj je z zakonom določena mesečna obveznost. Ne glede na to pa ima zavezanec možnost, da sam nakaže večji znesek RTV-prispevka (npr. trenutna višina RTV-prispevka x poljubno št. mesecev). Plačilna navodila so enaka kot za mesečni račun, zavezanec le poljubno spremeni znesek nakazila. Presežek plačila RTV-prispevka se šteje kot dobroimetje oz. predplačilo, ki se bo črpalo vsak mesec do dokončne porabe. O izvedenem nakazilu nas plačnik obvesti po tel. 01 475 3010 (vsak del. dan od 8.00 do 15.00) ali po e-pošti na naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si in sporoči, ali želi prejemati evidenčne obračune RTV-prispevka tudi v času črpanja dobroimetja. V tem primeru predlagamo prejemanje računov na elektronski naslov, saj je iz mesečnih obračunov razviden preostanek dobroimetja.