Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

MMCTeden: Intervjuji, analize, kolumne, poglobljeni prispevki

Kdo je lahko imetnik kartice RTV SLOVENIJA?

Pravico do pridobitve kartice ima vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim oziroma začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, pripadniki slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenski izseljenci in zdomci ter vsaka pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

Fizična in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem v Republiki Sloveniji lahko postane imetnik kartice le pod pogojem, da je prijavil sprejemnike oz. je zavezanec za plačilo RTV prispevka.

SAT-kartico si pridobite s:

  • podpisom pogodbe o uporabi SAT-kartice RTV Slovenija
  • plačilom stroškov za njeno izdelavo

CENIK
Na podlagi 4.3 člena Navodil za izdajo in uporabo satelitskih kartic RTV Slovenija in upoštevaje Pravilnik o pogojih in načinu sofinanciranja RTV Slovenija za zagotavljanje sprejema in distribucijo signalov programov RTV Slovenija, veljajo od 1.10.2015 naslednje cene

  • Pokritje stroškov izdaje (enkratno ob podpisu pogodbe-za vse kategorije) – 20,00 € 
  • Zamenjava kartice zaradi uničenja ali izgube 20,00 €

PRIDOBITEV KARTICE RTV SLOVENIJA
Ko nas boste obvestili, da želite SAT-kartico RTV Slovenija, vam bomo v podpis poslali dva izvoda pogodbe. Če se boste s pogoji strinjali, nam boste vrnili oba podpisana izvoda. Po prejemu plačila zneska za izdelavo kartice (20,00 €) vam bomo avtorizirali kartico in jo skupaj z enim potrjenim izvodom pogodbe poslali na vaš naslov po pošti. Priporočamo vam, da fotokopijo plačilnega naloga priložite podpisani pogodbi, ki nam jo boste poslali.

VSE, KAR VAS ZANIMA, BOSTE IZVEDELI ...

  • KOMERCIALNE informacije v zvezi z izdajo kartice in s plačilom stroškov v Službi za obračun RTV prispevka, Čufarjeva 2, p.p. 590, 1001 Ljubljana.
    Telefon: (01) 475 30 04; telefaks: (01) 475 30 15.
  • TEHNIČNE informacije o potrebni opremi in njeni montaži pa v OE Oddajniki in zveze, Nadzorni center, Kolodvorska 2-4, 1550 Ljubljana.
    Telefon: (01) 475 27 81; telefaks (01) 475 27 10.
Prijavite se na e-novice